Get Adobe Flash player


Będzie remont świetlicy w Wyczółkach

Będzie remont świetlicy w Wyczółkach. 2012-02-25 23:11.

Aż 15 firm z calej Polski wzięlo udział w przetargu na wykonanie remontu i wyposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie centrum w Wyczółkach. Przetarg wygrała firma "MADBUD Marek Madejski z siedzibą Sobole 11A, 21-307 Ulan-Majorat z ceną (brutto z podatkiem VAT): 224 569,23 złotych. W budżecie gminy zapisano na ten cel kwotę 349 974 zł. W tej kwocie 213 398  zł ma pochodzić ze środków unijnych.

 

Na straży prawa?

Na straży prawa?. 2012-02-21 22:55.

Na IX sesji Rady Miejskiej w dniu 28 czerwca 2011 roku na pytania radnych odpowiadała radca prawna zatrudniona w naszym Urzędzie. Wtedy to radna Barbara Hawryluk zadała bardzo ważne pytania:

  1. Czy Pan burmistrz wystąpił do Pani radcy z zapytaniem ustnym lub pisemnym podczas zwalniania Pani Kopeć
  2.  Czy zdaniem radcy wypowiedzenie, które dostała p. Kopeć było napisane zgodnie z prawem i prawidłowo.

Zaiste dziwnych odpowiedzi udzieliła Pani Radca, która przecież powinna swoją wiedzą prawną - zapewne znacznie większą od radnych, urzędników i burmistrza - czuwać nad tym by decyzje podejmowane w urzędzie były zgodne z prawem. Odpowiedzi te delikatnie mówiąc były co najmniej wymijające. Między wierszami można było usłyszeć, że Pani Radca nie wie czy zwolnienie p. Kopeć odbyło się zgodnie z prawem i to czy wypowiedzenie było sporządzone prawidłowo czy nie  - oceni dopiero sąd!!!

Zaiste dziwnie to brzmi w ustach prawnika zwłaszcza w kontekście dalszej wypowiedzi radnej p. Hawryluk, która stanowczo oświadczyła, iż „wypowiedzenie było sporządzone nieprawidłowo (...) i Pani jako radca prawny powinna to wiedzieć ". I jak się okazało p. Hawryluk miała rację!

- Jeżeli sprawa zakończy się niekorzystnie dla urzędu Gminy to kto zdaniem Pani Radcy powinien ponieść konsekwencje – pytała dalej p. Hawryluk.

- Trzeba cierpliwie czekać na wyrok sądowy - odpowiedziała p. Radca.

                                                                                   C.D.N

 

II przetarg na szkołę w Wojnowie

II przetarg na szkołę w Wojnowie. 2012-02-21 19:08.

Mimo obniżenia ceny wywoławczej nie było chętnych na zakup budynku po b. szkole podstawowej w Wojnowie. Przetarg odbył się w dniu 16 lutego. Cena wywoławcza to 230 000,47 zł.

 

U nas nie ma już szkół do likwidacji!

U nas nie ma już szkół do likwidacji!. 2012-02-20 21:44.

W numerze 8 Tygodnika Siedleckiego z dnia 19 lutego 2012 roku w artykule „Luty, czas zamykania szkół - Najgorsze za nami" znalazła się wypowiedź Burmistrza Miasta i Gminy Mordy p. Jerzego Wąsowskiego dotycząca tematyki likwidacji szkół. Burmistrz zaznacza, że chociażby z powodu, ze sam jest nauczycielem nie zamierza likwidować żadnej ze szkół podstawowych na terenie gminy a zwłaszcza szkoły filialnej w Krzymoszach. (Warto tutaj przypomnieć, że w gminie funkcjonują obecnie dwie szkoły podstawowe: w Mordach i Radzikowie z filią w Krzymoszach).

W tej szkole ( w Krzymoszach- dop. autora ) jest zaledwie kilkunastu uczniów – mówi Jerzy Wąsowski – Do jej utrzymania dokładamy rocznie około 100 000 zł. Z naszych szacunków wynika jednak, że w kolejnych latach w tej szkole uczniów będzie przybywać".

Do szkoły filialnej w Krzymoszach uczęszcza w tym roku 15 uczniów klas I-III - uczą się oni w tzw. klasach łączonych - oraz 8-dzieci w oddziale przedszkolnym „0". Dzieci starsze uczęszczają do szkoły w Radzikowie Wielkim dokąd są dowożone autobusem.

 

Gmina przegrała

Gmina przegrała . 2012-02-20 07:20.

W czwartek 16 lutego 2012 roku przed Sądem Rejonowym w Siedlcach odbyła się kolejna już rozprawa z powództwa Pani Justyny Kopeć-Stępnik przeciwko Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy. Rozprawa dotyczyła odszkodowania za niewłaściwe rozwiązanie stosunku pracy (brak podanej przyczyny rozwiązania umowy o pracę, co podlega kontroli Sądu)

Pani Justyna Kopeć zrezygnowała natomiast z żądania przywrócenia do pracy.

Pani Justyna Kopeć-Stępnik odwołana została z funkcji Dyrektora MGOK i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej  zarządzeniem burmistrza w dniu 22 grudnia 2011 roku – tuż po wyborach samorządowych. Równocześnie z odwołaniem nastąpiło rozwiązanie umowy o pracę za trzymiesięcznym wypowiedzeniem. W okresie tego trzymiesięcznego wypowiedzenia Burmistrz zwolnił p. Kopeć z obowiązku świadczenia pracy z równoczesnym zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

 

Wybory archiwalne

mordy

Szukaj na stronie

Miasto i Gmina w fotografii

 

Statut TPM

tpm

strona spmordy

Zespół Oświatowy

banerzo

ZS Radzików Wielki

logo radzikow

e-mapa

zycie

Telewizja Interaktywna

cyfrowa_logo

sm

Online

Naszą witrynę przegląda teraz 14 gości