Get Adobe Flash player

SPRZEDAM DZIAŁKI ROLNE I LAS

SPRZEDAM DZIAŁKI ROLNE W WOJNOWIE

SPRZEDAM LAS

Kontakt

 jerzy.boro@gmail.comNowa kierownik GOPS

Nowa kierownik GOPS. -0001-11-30 00:00.

Na emeryturę odszedł długoletni kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mordach p. Andrzej Pietrulewicz.

Na ogłoszony prze Gminę konkurs na wolne stanowisko kierownicze zgłosiły się cztery osoby. Uznanie komisji zdobyła Pani Agnieszka Próchnicka Pawlak zatrudniona dotychczas w Urzędzie Gminy w Wiśniewie na stanowisku inspektora ds. świadczenia wychowawczego.

 

45 sesja Rady Miejskiej - szybko i sprawnie

45 sesja Rady Miejskiej - szybko i sprawnie. 2018-05-18 22:10.

IMG 2655W dniu 27 kwietnia 2018 r. odbyła się XLV sesja Rady Miejskiej w Mordach. W sesji uczestniczyło 15 radnych. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Rady Seniorów.

Porządek obrad został przyjęty bez zmian.

Przyjęto jednogłośnie protokoły z 43 i 44 sesji.

   (3 min 44 sek.)

W sprawozdaniu Burmistrz Jan Ługowski mówił m.in. o:

 1. W dniu 4 kwietnia odbyło się spotkanie z księdzem proboszczem i mieszkańcami Mordów. Mówiono o uroczystościach kościelnych i gminnych. Spotkanie odbyło się z inicjatywy p. Luzy Domańskiej i księdza proboszcza. Burmistrz w imieniu księdza podziękował wszystkim zaangażowanym.
 2. Było spotkanie 11 kwietnia z racji 18-lecia koła seniorów w Mordach.
 3. 20 kwietnia odbyło się spotkanie zarządów OSP gminy Mordy. Mówiono o 90-leciu istnienia OSP Radzików Wielki.
 4. 24 kwietnia na terenie gminy pracowała komisja powołana przez wojewodę do usuwania klęsk żywiołowych.
 5. Burmistrz uczestniczył w spotkaniu z wojewoda.
 6. Przeprowadzono przetarg nieograniczony na remont dróg gminnych. Wpłynęła jedna oferta. Umowa została zwarta i na początku maja będą przeprowadzone zadania. Burmistrz poinformował o innych przetargach na remont dróg gminnych.
 7. Kontynuowano wymianę oświetlenia ulicznego w miejscowościach na terenie gminy.
 8. Trwają prace ziemne przy przebudowie centrum Mordów.
 9. Trwa budowa świetlicy w miejscowości Głuchów.

(8min 43 sek)

 

Przebudowa centrum Mordów

Przebudowa centrum Mordów. 2018-05-13 11:39.

Przebudowa centrum Mordów - kliknij by powiększyć obraz.

przebudowa

 

 

Projekt ostateczny (źródło: umigmordy.bip.org.pl)

(kliknij aby powiększyć)

plan1

 

43 sesja Rady Miejskiej

43 sesja Rady Miejskiej. 2018-04-02 17:54.

(nagranie i zdjęcia - Tadeusz Dziewulak)

IMG 263526 marca 2018 roku odbyła się 43 sesja Rady Miejskiej w Mordach. W sesji oprócz radnych uczestniczyli również członkowie Rady Seniorów, komendant komisariatu w Mordach komisarz Karol Stefaniuk, dyrektor MGOK w Mordach p. Łukasz Wawryniuk oraz nieliczni mieszkańcy miasta i gminy.

W porządku obrad na wniosek przewodniczącej wprowadzono zmiany w kolejności podejmowanych uchwał. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Przyjęto jednogłośnie również protokoły z 41 i 42 sesji.

   - 3min 5sek.

Przed sprawozdaniem burmistrza głos zabrał komendant komisariatu policji, który przedstawił radnym sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa na terenie podległych gmin.

       - 17 min. 50 sek.

Burmistrz złożył sprawozdanie z prac miedzy sesjami. M.in. mówił o jarmarku „Na Kazimierza”, o obchodach Dnia Kobiet. Odbyło się również spotkanie z sołtysami na którym dyskutowano m.in o funduszu sołeckim. Burmistrz uczestniczył w konferencji dotyczącej 2-letniego funkcjonowania programu „500+”. 25 marca odbyła a się w Mordach droga krzyżowa. Burmistrz podziękował organizatorom a szczególnie p. Luizie Domańskiej. Znaczną część burmistrz poświęcił problemom gminnych inwestycji. Poinformował o przetargu na przebudowę centrum Mordów oraz o przetargach na remonty dróg gminnych, budowę świetlicy w Głuchowie ( 158 tys. zł w stanie surowym). Zaplanowano również, przy wsparciu funduszy zewnętrznych, przebudowę dróg gminnych. Będą składane wnioski na przebudowę dalszych dróg.

IMG 2637

   - 13 min 44 sek.

Sprawozdania z prac komisji Rady Miejskiej w kolejności:

 1. Komisja Oświaty i Porządku Publicznego;
 2. Komisja Rewizyjna;
 3. Komisja Budżetu i Finansów.

   - 5 min. 25 sek.

( 10 minutowa przerwa)

IMG 2638

Po przerwie:

Procedowanie uchwał:

Na początku radna Kotowskawydaje się, że w tym temacie radna jest radną dyżurną (przyp.wł.)- wystąpiła z wnioskiem aby nie odczytywać uchwał argumentując to tym, że uchwały były już czytane na posiedzeniach komisji. Kolejny raz powtarzam, że jest to swoiste lekceważenie wyborców, którzy uczestnicząc w sesjach nie wiedzą co uchwalają radni. Uchwały nie pojawiają się również długo na stronie BIP-u ( dziś jest tydzień po sesji a uchwał nie ma). Rozwiązaniem byłaby wcześniejsza publikacja projektów uchwał do publicznej wiadomości ale na to nikt nie wpadł. Poza tym czas radnych nie jest przecież bezcenny. Za posiedzenia są wynagradzani – przyp.wł.). Wniosek radnej został przyjęty 13 głosami przy jednym wstrzymującym i jednym przeciwnym.

IMG 2644

 1. Uchwała w sprawie zmian budżecie miasta i gminy – uzasadnienie przedstawiła               p. Skarbnik

Pytania p. Barbary Hawryluk – o sprawę świetlicy w Głuchowie; o warunki kwalifikacji dróg gminnych do programów klęskowych. Odpowiadał burmistrz.

– 9 min. 58 sek.

 1. Uchwałą w sprawie wprowadzenia zmian w prognozie finansowej gminy do 2020 roku – uzasadniała uchwałę p. Skarbnik.

     - 3 min. 36 sek.

 1. Uchwały w sprawie: opłacenia podatków za pomocą innego instrumentu płatniczego (treść nieczytana); w sprawie udzielania dotacji dla spółek wodnych; w sprawie planu i form dofinansowania dokształcania nauczycieli; w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego.

         - 5 min 28 sek

IMG 2642

 1. Uchwały wyborcze:
  1. Projekt podziału miasta i gminy na okręgi wyborcze – Radna Drabarek zauważyła, ze projekt zmniejsza liczbę radnych w Mordach z 5 na 4. Wyjaśnień udzielił burmistrz. Niezadowolona z podziału była również przewodnicząca Rady, która krótko przedstawiła statystykę niekorzystną dla miasta ( 1 mandat w mieście na 450 mieszkańców, na wsi na 320 mieszkańców). Głosowanie: 10 – za; 2 – przeciw (pp. Jarocka i Drabarek), 2- wstrzymujących, 1 – radny nie wziął udziału w głosowaniu.

- 9 min 23 sek.

 1. Oświadczenie Przewodniczącej Rady w sprawie wymuszania od października 2017 roku elektronicznego podpisania uchwały podpisanej w formie papierowej przez inna osobę.

   - 4 min. 06 sek.

 1. w sprawie podziału miasta i gminy na obwody wyborcze.

– 1 min. 35 sek

 1. Informacja dyrektora MGOK-u. Szczegółową informację złożył dyrektor na komisjach. Na sesji dyrektor podziękował radnym za życzliwość.

       - 2 min 06 sek

IMG 2639

 1. Sprawy różne

– wpłynęło pismo p. Czarnockiego w sprawie wyborów (pisma nie odczytano);

- burmistrz złożył życzenia wielkanocne;

- pismo do Starosty siedleckiego w sprawie dywanika asfaltowego na drodze Głuchów- Cierpigórz;

- pytanie mieszkańca gminy w sprawie dzików.

     - 9 min. 1 sek

 

 

Gminne wieści - marzec 2018

Gminne wieści - marzec 2018. 2018-03-25 18:39.

20180323 143355Burmistrz wywiązuje się z obietnic wyborczych. Rozpoczynają się bowiem prace przy przebudowie centrum Mordów. Projekt, na który burmistrz pozyskał dodatkowe środki, otrzymał tytuł roboczy                        „ Ukształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Mordy”. W dniu 12 marca nastąpiło otwarcie ofert, jakie wpłynęły w przewidzianym terminie do komisji przetargowej. Na pierwsze zadanie dotyczące przebudowy centrum miasteczka w obrębie Placu Zwycięstwa oferty złożyły:

Firma Zakład Usług Inżynierskich Krzysztofa Redisiuka z Siedlec we współpracy z firmą Sławbud Sławomira Paprockiego z Opola Starego na kwotę dwóch milionów czterystu czterdziestu tysięcy złotych, druga firma to Zakład Elektrotechniczny ZELTECH Sławomira Przesmyckiego z Siedlec. Jego oferta opiewa na dwa miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych. Zakończenie prac firmy określiły odpowiednio na 30 sierpnia i 21 września.

Druga z firm złożyła również dodatkową ofertę na przebudowę jezdni i chodników w pasie drogi powiatowej Plac Zwycięstwa we współpracy z powiatem siedleckim na kwotę dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych.

W poprzednim tygodniu rozebrano budynek na skwerku, w którym w ostatnich latach mieścił się sklep Second Hand (popularnie: Ciucholand). Wcześniej burmistrz zawarł porozumienie z właścicielem tego budynku, na mocy którego sklep otrzymał lokal gminny w ciągu handlowym przy Placu Zwycięstwa. Obecnie cały rynek jest odsłonięty i można przystąpić do dalszych prac.

Pałac

Drgnęło coś w sprawie pałacu. Pałac ostatecznie otrzymali spadkobiercy Przewłockich. Zamierzają oni w nim – według nieoficjalnych informacji – zorganizować ośrodek szkoleniowy. W najbliższym czasie plany dotyczące przyszłości pałacu mają być sprecyzowane. Może to nastąpić po zapowiadanym spotkaniu z władzami i mieszkańcami, gdyż spadkobiercy chcieliby poznać również ich opinie dotyczące zagospodarowania zespołu pałacowego. Ta zapowiedź dobrze wróży przyszłej współpracy właścicieli z lokalnym środowiskiem.

Głuchów

20180325 103348Mieszkańcy Głuchowa doczekają się nowego budynku świetlicy. W tej chwili został rozebrany stary, zbudowany przez gminę przy udziale mieszkańców w latach siedemdziesiątych XX wieku. Od lat jednak nikt o niego nie dbał w rezultacie czego został on całkowicie zdewastowany a na dodatek trzy lata temu zwalił się nad nim dach. Trzeba mieć nadzieję, że nowa świetlica za kilkanaście lat nie podzieli losu poprzedniczki.

 

To samo do słuchania

 

 

Wybory archiwalne

mordy

Szukaj na stronie

Miasto i Gmina w fotografii

Statut TPM

tpm

strona spmordy

Zespół Oświatowy

banerzo

ZS Radzików Wielki

logo radzikow

e-mapa

zycie

Telewizja Interaktywna

cyfrowa_logo

sm

Online

Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości 

Tablica

Ładowanie