Get Adobe Flash player

helena chro2Gminne wieści - marzec 2018

Gminne wieści - marzec 2018. 2018-03-25 18:39.

20180323 143355Burmistrz wywiązuje się z obietnic wyborczych. Rozpoczynają się bowiem prace przy przebudowie centrum Mordów. Projekt, na który burmistrz pozyskał dodatkowe środki, otrzymał tytuł roboczy                        „ Ukształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Mordy”. W dniu 12 marca nastąpiło otwarcie ofert, jakie wpłynęły w przewidzianym terminie do komisji przetargowej. Na pierwsze zadanie dotyczące przebudowy centrum miasteczka w obrębie Placu Zwycięstwa oferty złożyły:

Firma Zakład Usług Inżynierskich Krzysztofa Redisiuka z Siedlec we współpracy z firmą Sławbud Sławomira Paprockiego z Opola Starego na kwotę dwóch milionów czterystu czterdziestu tysięcy złotych, druga firma to Zakład Elektrotechniczny ZELTECH Sławomira Przesmyckiego z Siedlec. Jego oferta opiewa na dwa miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych. Zakończenie prac firmy określiły odpowiednio na 30 sierpnia i 21 września.

Druga z firm złożyła również dodatkową ofertę na przebudowę jezdni i chodników w pasie drogi powiatowej Plac Zwycięstwa we współpracy z powiatem siedleckim na kwotę dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych.

W poprzednim tygodniu rozebrano budynek na skwerku, w którym w ostatnich latach mieścił się sklep Second Hand (popularnie: Ciucholand). Wcześniej burmistrz zawarł porozumienie z właścicielem tego budynku, na mocy którego sklep otrzymał lokal gminny w ciągu handlowym przy Placu Zwycięstwa. Obecnie cały rynek jest odsłonięty i można przystąpić do dalszych prac.

Pałac

Drgnęło coś w sprawie pałacu. Pałac ostatecznie otrzymali spadkobiercy Przewłockich. Zamierzają oni w nim – według nieoficjalnych informacji – zorganizować ośrodek szkoleniowy. W najbliższym czasie plany dotyczące przyszłości pałacu mają być sprecyzowane. Może to nastąpić po zapowiadanym spotkaniu z władzami i mieszkańcami, gdyż spadkobiercy chcieliby poznać również ich opinie dotyczące zagospodarowania zespołu pałacowego. Ta zapowiedź dobrze wróży przyszłej współpracy właścicieli z lokalnym środowiskiem.

Głuchów

20180325 103348Mieszkańcy Głuchowa doczekają się nowego budynku świetlicy. W tej chwili został rozebrany stary, zbudowany przez gminę przy udziale mieszkańców w latach siedemdziesiątych XX wieku. Od lat jednak nikt o niego nie dbał w rezultacie czego został on całkowicie zdewastowany a na dodatek trzy lata temu zwalił się nad nim dach. Trzeba mieć nadzieję, że nowa świetlica za kilkanaście lat nie podzieli losu poprzedniczki.

 

To samo do słuchania

 

 

Drugi Orszak w Mordach

Drugi Orszak w Mordach. 2018-01-06 20:36.

orszakPrzy prawie wiosennej pogodzie (rok temu był mróz ok. 17 stopni) po raz drugi odbył się w Mordach Orszak Trzech Króli, zorganizowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Mordy, grupę nieformalną „Mamy prawo do kultury”, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury oraz Parafię pw. Św. Michała Archanioła w Mordach.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w kościele parafialnym poczym przed kościołem rozegrana została scena Objawienia. Następnie orszak przeszedł ulicami: Olchową, Słowackiego, 3 Maja gdzie zostały odegrane sceny biblijne, scena w Raju, scena u Heroda, scena w gospodzie. Na Placu Zwycięstwa zaprezentowano sceny: walkę Dobra ze Złem oraz pokłon Trzech Króli.

Burmistrz Jan Ługowski złożył wszystkim mieszkańcom miasta i gminy serdeczne życzenia noworoczne oraz gorąco podziękował wszystkim organizatorom tegorocznego Orszaku.

Na zakończenie licznie zebrani mieszkańcy przy dźwiękach popularnych kolęd podzielili się opłatkiem.

 

Samochód dla policji

Samochód dla policji. -0001-11-30 00:00.

DSC00946Od miłej uroczystości rozpoczął się 3 stycznia 2018 roku konwent wójtów powiatu siedleckiego obradujący w tym dniu w Mordach. Burmistrz Jan Ługowski w imieniu samorządowców z Mordów, Korczewa, Przesmyk i Paprotni przekazał Komisariatowi Policji w Mordach nowy samochód – Opel Mokka z napędem 4x4. Samochód kosztował 80 tys. zł. Połowę tej kwoty dołożyły w/w samorządy.

W uroczystości przekazania oznakowanego radiowozu uczestniczyli również: komendant miejski policji w Siedlcach podinspektor Andrzej Dziewulski, przewodnicząca Rady Miejskiej w Mordach p. Ewa Jarocka, komendant Komisariatu Policji w Mordach, Karol Stefaniuk, policjanci z miejscowego komisariatu oraz wójtowie 13 gmin powiatu siedleckiego.

Poświęcenia samochodu dokonał proboszcz parafii w Mordach ks. Karol Klewek. On też na zakończenie uroczystości obdarował policjantów koszem słodyczy a zgromadzonych wizerunkami św. Krzysztofa – patrona kierowców.

Burmistrz Mordów Jan Ługowski przekazując symbolicznie kluczyki do nowego radiowozu szefowi Posterunku podkreślił, że gmina stawia na bezpieczeństwo swoich mieszkańców i dlatego radni zdecydowali się na wsparcie policjantów.

Komendant Policji serdecznie podziękował samorządowcom za pomoc finansową przy zakupie pojazdu podkreślając dobrą współpracę Policji z władzami samorządowymi i zapewnił, że dzięki temu policjanci jeszcze sprawniej i szybciej dotrą do miejsc, gdzie ich interwencja będzie potrzebna.

 

XXXIX sesja Rady Miejskiej

XXXIX sesja Rady Miejskiej. 2017-12-11 20:53.

IMG 20171130 14393130 listopada 2017 roku odbyła się 39 sesja Rady Miejskiej w Mordach. Oprócz 14 radnych, burmistrza, sekretarza i skarbnik gminy, uczestniczył w niej gość specjalny – starosta siedlecki Dariusz Stopa – przedstawiciele Rady Seniorów z jej przewodniczącą p. Krystyną Pajką, sołtys Starej Wsi p. Henryk Czarnocki oraz kilku zwykłych mieszkańców gminy.

Porządek obrad przewidujący podjecie szeregu uchwal w tym tak ważnych dla mieszkańców uchwał okołobudżetowych został przyjęty jednogłośnie

Sprawozdanie Burmistrza z prac między sesjami

Burmistrz w sprawozdaniu poinformował radnych o spotkaniach jakie odbył w okresie międzysesyjnym oraz uroczystościach odbywających się w gminie z okazji Święta Niepodległości.

14 listopada burmistrz podpisał akt notarialny na zakup działki w Leśniczówce pod budowę oczyszczalni ścieków.

15 listopada odbyła się akademia z okazji Dnia Seniora w MGOK-u.

21 listopada podpisano umowę z WFOŚ na budowę sieci kanalizacyjne w Wyczółkach.

W ostatnim tygodniu listopada odbyła się mila uroczystość w Czepielinie: mieszkanka tej miejscowości p. Łukasiuk obchodziła 100-rocznice urodzin. Z tej okazji burmistrz w towarzystwie kierownik USC p. Magdaleny Zdanowskiej złożył jubilatce serdeczne życzenia urodzinowe.

Otwarty został kolejny przetarg na remont ulic i chodników: Sienkiewicza i Wyszyńskiego. Jest problem z wykonawcami a w zasadzie z cenami. Te są coraz wyższe. Stąd gmina będzie szukać innych rozwiązań bo środki zagwarantowane w budżecie nie są wystarczające.

Został rozstrzygnięty przetarg na projekt budowy kanalizacji w Leśniczówce. Rozstrzygnięto również przetarg na odbiór odpadów komunalnych. Wygrała ta sama firma: PUKSERWIS Siedlce.

Dokonano odbioru wykonania oświetlenia na terenie miasta i gminy. Zostały tez odebrane remonty dróg: Mordy-Wielgorz, w Ostojach. W trakcie jest inwestycja na ulicy Ogrodowej w Mordach. Zakończono budowę sieci kanalizacyjne w Wyczółkach. Wykonano dach nad częścią budynku MGOK-u w Mordach oraz dach na strażnicy w Wielgorzu.

IMG 20171130 153522Informacje dotyczące bieżącej działalności Komisji Rady Miejskiej.

Przewodnicząca Komisji Oświaty Grażyna Drabarek – komisja opiniowała projekty uchwał. Wszystkie projekty zaopiniowała obiektywnie. W sprawach różnych komisja zajmowała się wystrojem świątecznym miasta. Komisja zaprosiła również koordynatorkę organizacji święta Trzech Króli p. Luizę Domańską i na komisji zajmowano się przygotowaniami do tego święta. Pani Drabarek dodała, że w organizację tego święta zaangażowało się wiele osób mieszkańców gminy i grup lokalnych. Uczestniczy w tym również gmina i MGOK. Radna zaprosiła wszystkich radnych na tę uroczystość. Święto będzie dużo większe niż w roku ubiegłym.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Katarzyna Kotowska – komisja opiniowała projekty uchwał. W posiedzeniu Bral udział również dyrektora MGOK w Mordach który przedstawił wniosek o dofinansowanie działalności. Komisja nie zajęła stanowiska w tej sprawie.

Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu Mirosław Romanowski – posiedzenie wspólne z komisja rewizyjną. Zajmowała się projektami uchwał. Zaopiniowała je pozytywnie. Dalej tak jak wyżej.

Część ze Starostą Siedleckim

Poza porządkiem obrad przewodnicząca udzieliła głosu staroście siedleckiemu Dariuszowi Stopie. Starosta podziękował burmistrzowi i radnym za wspieranie powiatu w remontach dróg powiatowych. Następnie dość obszernie omówił inwestycje drogowe powiatu siedleckiego na drogach miasta i gminy. Starosta zapowiedział również spotkanie z mieszkańcami ulicy Glinianej, na której wreszcie po wielu latach rozpoczęła się przebudowa.

Starosta przywiózł ze sobą również gazetę powiatową, którą rozdał radnym. A w gazecie m.in. . o orkiestrze strażackiej OSP Mordy.

Radna Drabarek pytała starostę o obietnice p. wicemarszałek Janiny Orzełowskiej dotyczące przebudowy biegnącej przez Mordy drogi wojewódzkiej. Były to obietnice bez pokrycia, gdyż remont tej drogi w granicach gminy Mordy nie jest w br. kontynuowany. Starosta zapewnił, że nie jest to wina władz samorządowych województwa ale instytucji unijnych, które przewlekle rozpatrują wniosek. Również należy wziąć pod uwagę fakt, że o remoncie tej drogi decydują nie tylko władze polskie ale i Ukraińcy i Białorusini. Droga ma statut inwestycji priorytetowej i być może do końca tego roku zapadną decyzje dotyczące dalszego remontu (nie przebudowy) od mostu na rzece Liwiec do Mordów. Z powodu zapisów o remoncie prawdopodobnie nie będzie w Mordach ronda. Potwierdził to również burmistrz, który rozmawiał o rondzie wielokrotnie i z p. Orzełowską i z dyrektorem zarządu Dróg Wojewódzkich. Rondo – jak mówił burmistrz – bardzo by poprawiło bezpieczeństwo nie tylko mieszkańców miasteczka ale i wszystkich uczestników ruchu drogowego. Ważne jest również odwodnienie, ale w przypadku remontu nie będzie ono wykonane.

 

99 rocznica odzyskania niepodległości

99 rocznica odzyskania niepodległości. 2017-11-11 20:17.

Święto Odzyskania Niepodległości uczczono w naszej gminie Mszą świętą w intencji Ojczyzny oraz widowiskiem patriotycznym w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury. W obu uroczystościach uczestniczyły władze gminy: burmistrz Jan Ługowski, Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Jarocka, sekretarz Urzędu Mirosław Łukowski, radni z terenu miasta i gminy oraz mieszkańcy.

Po odegraniu hymnu państwowego krótkie przemówienie nawiązujące do 99 rocznicy odzyskania niepodległości wygłosił Burmistrz oraz Przewodnicząca Rady.

W widowisku patriotycznym opartym na tekstach poetki ludowej Ireny Ostaszyk wzięły udział zespoły działające przy MGOK.

Na zakończenie obchodów Święta delegacja władz gminy złożyła kwiaty na kopcu Józefa Piłsudskiego w pobliskiej Majówce.

   Film (fragmenty)

 

Wybory archiwalne

mordy

Szukaj na stronie

Miasto i Gmina w fotografii

 

Statut TPM

tpm

strona spmordy

Zespół Oświatowy

banerzo

ZS Radzików Wielki

logo radzikow

e-mapa

zycie

Telewizja Interaktywna

cyfrowa_logo

sm

Licznik wejść od 8.XI.2011

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj61
mod_vvisit_counterWczoraj348
mod_vvisit_counterW tym tygodniu409
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzień2891
mod_vvisit_counterTen miesiąc8641
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc21502
mod_vvisit_counterRazem953764

Online

Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości