Get Adobe Flash player


Przebudowa centrum Mordów

Przebudowa centrum Mordów. 2018-05-13 11:39.

Przebudowa centrum Mordów - kliknij by powiększyć obraz.

przebudowa

 

 

Projekt ostateczny (źródło: umigmordy.bip.org.pl)

(kliknij aby powiększyć)

plan1

 

43 sesja Rady Miejskiej

43 sesja Rady Miejskiej. 2018-04-02 17:54.

(nagranie i zdjęcia - Tadeusz Dziewulak)

IMG 263526 marca 2018 roku odbyła się 43 sesja Rady Miejskiej w Mordach. W sesji oprócz radnych uczestniczyli również członkowie Rady Seniorów, komendant komisariatu w Mordach komisarz Karol Stefaniuk, dyrektor MGOK w Mordach p. Łukasz Wawryniuk oraz nieliczni mieszkańcy miasta i gminy.

W porządku obrad na wniosek przewodniczącej wprowadzono zmiany w kolejności podejmowanych uchwał. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Przyjęto jednogłośnie również protokoły z 41 i 42 sesji.

   - 3min 5sek.

Przed sprawozdaniem burmistrza głos zabrał komendant komisariatu policji, który przedstawił radnym sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa na terenie podległych gmin.

       - 17 min. 50 sek.

Burmistrz złożył sprawozdanie z prac miedzy sesjami. M.in. mówił o jarmarku „Na Kazimierza”, o obchodach Dnia Kobiet. Odbyło się również spotkanie z sołtysami na którym dyskutowano m.in o funduszu sołeckim. Burmistrz uczestniczył w konferencji dotyczącej 2-letniego funkcjonowania programu „500+”. 25 marca odbyła a się w Mordach droga krzyżowa. Burmistrz podziękował organizatorom a szczególnie p. Luizie Domańskiej. Znaczną część burmistrz poświęcił problemom gminnych inwestycji. Poinformował o przetargu na przebudowę centrum Mordów oraz o przetargach na remonty dróg gminnych, budowę świetlicy w Głuchowie ( 158 tys. zł w stanie surowym). Zaplanowano również, przy wsparciu funduszy zewnętrznych, przebudowę dróg gminnych. Będą składane wnioski na przebudowę dalszych dróg.

IMG 2637

   - 13 min 44 sek.

Sprawozdania z prac komisji Rady Miejskiej w kolejności:

 1. Komisja Oświaty i Porządku Publicznego;
 2. Komisja Rewizyjna;
 3. Komisja Budżetu i Finansów.

   - 5 min. 25 sek.

( 10 minutowa przerwa)

IMG 2638

Po przerwie:

Procedowanie uchwał:

Na początku radna Kotowskawydaje się, że w tym temacie radna jest radną dyżurną (przyp.wł.)- wystąpiła z wnioskiem aby nie odczytywać uchwał argumentując to tym, że uchwały były już czytane na posiedzeniach komisji. Kolejny raz powtarzam, że jest to swoiste lekceważenie wyborców, którzy uczestnicząc w sesjach nie wiedzą co uchwalają radni. Uchwały nie pojawiają się również długo na stronie BIP-u ( dziś jest tydzień po sesji a uchwał nie ma). Rozwiązaniem byłaby wcześniejsza publikacja projektów uchwał do publicznej wiadomości ale na to nikt nie wpadł. Poza tym czas radnych nie jest przecież bezcenny. Za posiedzenia są wynagradzani – przyp.wł.). Wniosek radnej został przyjęty 13 głosami przy jednym wstrzymującym i jednym przeciwnym.

IMG 2644

 1. Uchwała w sprawie zmian budżecie miasta i gminy – uzasadnienie przedstawiła               p. Skarbnik

Pytania p. Barbary Hawryluk – o sprawę świetlicy w Głuchowie; o warunki kwalifikacji dróg gminnych do programów klęskowych. Odpowiadał burmistrz.

– 9 min. 58 sek.

 1. Uchwałą w sprawie wprowadzenia zmian w prognozie finansowej gminy do 2020 roku – uzasadniała uchwałę p. Skarbnik.

     - 3 min. 36 sek.

 1. Uchwały w sprawie: opłacenia podatków za pomocą innego instrumentu płatniczego (treść nieczytana); w sprawie udzielania dotacji dla spółek wodnych; w sprawie planu i form dofinansowania dokształcania nauczycieli; w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego.

         - 5 min 28 sek

IMG 2642

 1. Uchwały wyborcze:
  1. Projekt podziału miasta i gminy na okręgi wyborcze – Radna Drabarek zauważyła, ze projekt zmniejsza liczbę radnych w Mordach z 5 na 4. Wyjaśnień udzielił burmistrz. Niezadowolona z podziału była również przewodnicząca Rady, która krótko przedstawiła statystykę niekorzystną dla miasta ( 1 mandat w mieście na 450 mieszkańców, na wsi na 320 mieszkańców). Głosowanie: 10 – za; 2 – przeciw (pp. Jarocka i Drabarek), 2- wstrzymujących, 1 – radny nie wziął udziału w głosowaniu.

- 9 min 23 sek.

 1. Oświadczenie Przewodniczącej Rady w sprawie wymuszania od października 2017 roku elektronicznego podpisania uchwały podpisanej w formie papierowej przez inna osobę.

   - 4 min. 06 sek.

 1. w sprawie podziału miasta i gminy na obwody wyborcze.

– 1 min. 35 sek

 1. Informacja dyrektora MGOK-u. Szczegółową informację złożył dyrektor na komisjach. Na sesji dyrektor podziękował radnym za życzliwość.

       - 2 min 06 sek

IMG 2639

 1. Sprawy różne

– wpłynęło pismo p. Czarnockiego w sprawie wyborów (pisma nie odczytano);

- burmistrz złożył życzenia wielkanocne;

- pismo do Starosty siedleckiego w sprawie dywanika asfaltowego na drodze Głuchów- Cierpigórz;

- pytanie mieszkańca gminy w sprawie dzików.

     - 9 min. 1 sek

 

 

Gminne wieści - marzec 2018

Gminne wieści - marzec 2018. 2018-03-25 18:39.

20180323 143355Burmistrz wywiązuje się z obietnic wyborczych. Rozpoczynają się bowiem prace przy przebudowie centrum Mordów. Projekt, na który burmistrz pozyskał dodatkowe środki, otrzymał tytuł roboczy                        „ Ukształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Mordy”. W dniu 12 marca nastąpiło otwarcie ofert, jakie wpłynęły w przewidzianym terminie do komisji przetargowej. Na pierwsze zadanie dotyczące przebudowy centrum miasteczka w obrębie Placu Zwycięstwa oferty złożyły:

Firma Zakład Usług Inżynierskich Krzysztofa Redisiuka z Siedlec we współpracy z firmą Sławbud Sławomira Paprockiego z Opola Starego na kwotę dwóch milionów czterystu czterdziestu tysięcy złotych, druga firma to Zakład Elektrotechniczny ZELTECH Sławomira Przesmyckiego z Siedlec. Jego oferta opiewa na dwa miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych. Zakończenie prac firmy określiły odpowiednio na 30 sierpnia i 21 września.

Druga z firm złożyła również dodatkową ofertę na przebudowę jezdni i chodników w pasie drogi powiatowej Plac Zwycięstwa we współpracy z powiatem siedleckim na kwotę dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych.

W poprzednim tygodniu rozebrano budynek na skwerku, w którym w ostatnich latach mieścił się sklep Second Hand (popularnie: Ciucholand). Wcześniej burmistrz zawarł porozumienie z właścicielem tego budynku, na mocy którego sklep otrzymał lokal gminny w ciągu handlowym przy Placu Zwycięstwa. Obecnie cały rynek jest odsłonięty i można przystąpić do dalszych prac.

Pałac

Drgnęło coś w sprawie pałacu. Pałac ostatecznie otrzymali spadkobiercy Przewłockich. Zamierzają oni w nim – według nieoficjalnych informacji – zorganizować ośrodek szkoleniowy. W najbliższym czasie plany dotyczące przyszłości pałacu mają być sprecyzowane. Może to nastąpić po zapowiadanym spotkaniu z władzami i mieszkańcami, gdyż spadkobiercy chcieliby poznać również ich opinie dotyczące zagospodarowania zespołu pałacowego. Ta zapowiedź dobrze wróży przyszłej współpracy właścicieli z lokalnym środowiskiem.

Głuchów

20180325 103348Mieszkańcy Głuchowa doczekają się nowego budynku świetlicy. W tej chwili został rozebrany stary, zbudowany przez gminę przy udziale mieszkańców w latach siedemdziesiątych XX wieku. Od lat jednak nikt o niego nie dbał w rezultacie czego został on całkowicie zdewastowany a na dodatek trzy lata temu zwalił się nad nim dach. Trzeba mieć nadzieję, że nowa świetlica za kilkanaście lat nie podzieli losu poprzedniczki.

 

To samo do słuchania

 

 

Drugi Orszak w Mordach

Drugi Orszak w Mordach. 2018-01-06 20:36.

orszakPrzy prawie wiosennej pogodzie (rok temu był mróz ok. 17 stopni) po raz drugi odbył się w Mordach Orszak Trzech Króli, zorganizowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Mordy, grupę nieformalną „Mamy prawo do kultury”, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury oraz Parafię pw. Św. Michała Archanioła w Mordach.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w kościele parafialnym poczym przed kościołem rozegrana została scena Objawienia. Następnie orszak przeszedł ulicami: Olchową, Słowackiego, 3 Maja gdzie zostały odegrane sceny biblijne, scena w Raju, scena u Heroda, scena w gospodzie. Na Placu Zwycięstwa zaprezentowano sceny: walkę Dobra ze Złem oraz pokłon Trzech Króli.

Burmistrz Jan Ługowski złożył wszystkim mieszkańcom miasta i gminy serdeczne życzenia noworoczne oraz gorąco podziękował wszystkim organizatorom tegorocznego Orszaku.

Na zakończenie licznie zebrani mieszkańcy przy dźwiękach popularnych kolęd podzielili się opłatkiem.

 

Samochód dla policji

Samochód dla policji. -0001-11-30 00:00.

DSC00946Od miłej uroczystości rozpoczął się 3 stycznia 2018 roku konwent wójtów powiatu siedleckiego obradujący w tym dniu w Mordach. Burmistrz Jan Ługowski w imieniu samorządowców z Mordów, Korczewa, Przesmyk i Paprotni przekazał Komisariatowi Policji w Mordach nowy samochód – Opel Mokka z napędem 4x4. Samochód kosztował 80 tys. zł. Połowę tej kwoty dołożyły w/w samorządy.

W uroczystości przekazania oznakowanego radiowozu uczestniczyli również: komendant miejski policji w Siedlcach podinspektor Andrzej Dziewulski, przewodnicząca Rady Miejskiej w Mordach p. Ewa Jarocka, komendant Komisariatu Policji w Mordach, Karol Stefaniuk, policjanci z miejscowego komisariatu oraz wójtowie 13 gmin powiatu siedleckiego.

Poświęcenia samochodu dokonał proboszcz parafii w Mordach ks. Karol Klewek. On też na zakończenie uroczystości obdarował policjantów koszem słodyczy a zgromadzonych wizerunkami św. Krzysztofa – patrona kierowców.

Burmistrz Mordów Jan Ługowski przekazując symbolicznie kluczyki do nowego radiowozu szefowi Posterunku podkreślił, że gmina stawia na bezpieczeństwo swoich mieszkańców i dlatego radni zdecydowali się na wsparcie policjantów.

Komendant Policji serdecznie podziękował samorządowcom za pomoc finansową przy zakupie pojazdu podkreślając dobrą współpracę Policji z władzami samorządowymi i zapewnił, że dzięki temu policjanci jeszcze sprawniej i szybciej dotrą do miejsc, gdzie ich interwencja będzie potrzebna.

 

Wybory archiwalne

mordy

Szukaj na stronie

Miasto i Gmina w fotografii

 

Statut TPM

tpm

strona spmordy

Zespół Oświatowy

banerzo

ZS Radzików Wielki

logo radzikow

e-mapa

zycie

Telewizja Interaktywna

cyfrowa_logo

sm

Licznik wejść od 8.XI.2011

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj142
mod_vvisit_counterWczoraj455
mod_vvisit_counterW tym tygodniu1468
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzień4684
mod_vvisit_counterTen miesiąc11873
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc16857
mod_vvisit_counterRazem973853

Online

Naszą witrynę przegląda teraz 16 gości