Get Adobe Flash player


Relacja z 15 sesji

Relacja z 15 sesji . 2015-11-07 21:23.

Z przyczyn obiektywnych  nie udało się zarejestrować pierwszych  15 minut sesji w tym części sprawozdania burmistrza. Stąd zamieszczam nagranie lekko okrojone – bez początku.

Informacja o realizacji zadań oświatowych. Informację o realizacji zadań oświatowych składali dyrektorzy szkól z terenu gminy Mordy: p. Jolanta Wierzejska – dyrektor Zespołu Szkół w Radzikowie Wielkim; p. Katarzyna Tarasiuk – dyrektor Gimnazjum nr 1 w Mordach i Jerzy Borowski wicedyrektor Zespołu Oświatowego w Mordach.

Sprawozdanie z prac komisji Rady miedzy sesjami złożyli:

Grażyna Drabarek – przewodnicząca Komisji Oświaty;

Pan Leszek Romanowski złożył sprawozdanie z prac Komisji Finansów.

W zastępstwie przewodniczącej Komisji Rewizyjnej sprawozdanie prac komisji złożył radny Dariusz Kołtuniak. Mówił m.in. o kontroli w zakładzie Gospodarki Komunalnej.

 

Uchwała o zmianie Miejsko-Gminnego Programu przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok. Zmiana w  załączniku do uchwalonej wcześniej uchwały  spowodowana była koniecznością wydatkowania zaoszczędzonych środków. Środki te m.in. poznaczone będą na nagrody w ogłoszonym konkursie plastycznym dotyczącym problematyki profilaktyki.

Uchwała w sprawie zmiany Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W planie przewidziano wydatki, które nie będą wykorzystane do końca 2015 roku. W związku z tym kwotę 22  tys. przeznacza się na konkurs teatrzyków o tematyce antyalkoholowej  i zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej. Siłownia zewnętrzna będzie zlokalizowana prawdopodobnie przy palcu zabaw.

Uchwały dotyczące wyboru ławników. Obszerne sprawozdanie złożyła przewodnicząca zespołu powołanego  do spraw wyboru ławników p. Barbara Hawryluk. Komisja badała przede wszystkim czy kandydaci spełniają wymogi formalne.  A z tym już tak dobrze nie było. Wszyscy kandydaci a było ich sześciu, nie spełnili wymogów formalnych. Byli to: Andrzej Boruta,  Teresa Domańska, Piotr Janusz  Drabarek, Anna Wiesława Kalicka,  Marianna Aleksandra Lipińska, Tadeusz Szoplik.

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Przewodnicząca rady przedstawiła analizę oświadczeń majątkowych radnych. Wszyscy radni złożyli oświadczenia w  terminie.  W dwóch oświadczeniach dopatrzono się nieprawidłowości.

Informację o oświadczeniach majątkowych osób zobowiązanych do składania oświadczeń: sekretarza, skarbnika, osób podejmujących decyzje i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych przedstawił burmistrz Jan Ługowski. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

SPRAWY RÓŻNE

Skarga p. Tomasza Pury z Krzymosz  na przewlekłe rozpatrywanie przez Urząd Gminy w Mordach sprawy usunięcia pomnika przyrody w Krzymoszach. (chodzi o drzewa w tzw. alei lip w Krzymoszach).

Stowarzyszenie Polaris zwróciło się z prośbą o dofinansowanie działań. Stowarzyszenie Polaris  działa od niedawna   w Krzymoszach, gdzie zobowiązało się do bezpłatnej pomocy dzieciom w odrabianiu lekcji. 

Poprawiony (sobota, 07 listopada 2015 22:23)

 

Wybory archiwalne

mordy

Szukaj na stronie

Miasto i Gmina w fotografii

 

Statut TPM

tpm

strona spmordy

Zespół Oświatowy

banerzo

ZS Radzików Wielki

logo radzikow

zycie

Telewizja Interaktywna

cyfrowa_logo

sm

Online

Naszą witrynę przegląda teraz 18 gości