Get Adobe Flash player


XXVI sesja Rady Miejskiej

XXVI sesja Rady Miejskiej. 2016-10-29 21:17.

W dniu 27 października 2016 roku odbyła się 26 sesja Rady Miejskiej w Mordach. Uczestniczyło w niej 14 radnych. Porządek obrad tym razem był dość skromny i przewidywał podjęcie tylko jednej uchwały: w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta i Gminy Mordy. Oprócz tego radni zapoznali się z informacjami nt. stanu bezrobocia oraz oświadczeń majątkowych. Burmistrz udzielił również odpowiedzi na pisemne interpelacje złożone na poprzedniej sesji przez Radnych: Andrzeja Zacharczuk i Barbarę Hawruluk.

2016 10 27 14.05.15Porządek obrad został przyjęty bez zmiana. W dyskusji nad przyjęciem protokołu z poprzednich swoje uwagi zgłosił ponownie radny Andrzej Zacharczuk. Protokół z poprzedniej XXV sesji został przyjęty 13 głosami za przy jednym wstrzymującym.

 

Burmistrz poinformował radnych m.in. o wynikach konkursu na dyrektora ZGK w Mordach. Dyrektorem został p. Mirosław Ambroziak. Rozstrzygnięto również konkurs na stanowisko kasjera. Uznanie komisji znalazła p. Magdalena Soszyńska.

2016 10 27 14.05.38

Radni otrzymali również informacje o zakończonych już remontach dróg, sieci wodociągowej.

 

 

Przewodnicząca Rady p. Ewa Jarocka odczytała odpowiedzi na interpelacje zgłoszone przez radnych:        A. Zacharczuk i B. Hawryluk.

 

Sprawozdania z prac komisji złożyli jak zwykle przewodniczący poszczególnych komisji : Pani. Grażyna Drabarek (szczegółowo omówiła ona przebieg planowanego Dnia Niepodległości); p. Katarzyna Kotowska i p. Leszek Romanowski.

Przewodnicząca Rady przedstawiła informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych.                W 8 oświadczeniach Urząd Skarbowy stwierdził nieprawidłowości.

2016 10 27 14.05.44

______________________________________________________________________________________

Po przerwie

Przewodnicząca powróciła do sprawy oświadczeń majątkowych. Odczytała wyjaśnienia burmistrza Stan bezrobocia na terenie miasta i gminy Mordy przedstawił sekretarz Urzędu p. Mirosław Łukowski.

 

Rada zdecydowała o utworzeniu Rady Seniorów Miasta i Gminy Mordy oraz nadała jej Statut.

2016 10 27 14.07.00

W dyskusji wypowiadali się radni: Barbara Hawryluk. Za przyjęciem głosowało 13 radnych, jeden głos wstrzymujący.

 

W sprawach różnych

- wpłynęło pismo Wojewody Mazowieckiego dotyczące problematyki planowania przestrzennego;

- wpłynęło pismo Prezesa Fabryki Aktywności Młodych w sprawie wolontariatu;

- opinia prawna w sprawie opodatkowania spółki „Educatio” prowadzącej placówkę oświatową w Wojnowie;

- rada przyjęła protokół z 23 sesji Rady;

2016 10 27 14.06.43

- wystąpienie mieszkańca wsi Głuchów w sprawie remontu drogi wojewódzkiej 698 . Tadeusza Dziewulaka;

2016 10 19 15.09.47

fot. przystanek w Głuchowie (T.Dziewulak)

- w sprawie składowiska odpadów azbestowych przy cmentarzu w Mordach – p. B. Hawryluk;

- w sprawie odpowiedzi na interpelacje – p. B. Hawryluk;

- w sprawie wywożenia śmieci – p. K. Kotowska;

- gminne obchody Dnia Seniora 19 listopada;

2016 10 27 14.48.53

 

 

_

Poprawiony (sobota, 29 października 2016 22:17)

 

Wybory archiwalne

mordy

Szukaj na stronie

Miasto i Gmina w fotografii

 

Statut TPM

tpm

strona spmordy

Zespół Oświatowy

banerzo

ZS Radzików Wielki

logo radzikow

zycie

Telewizja Interaktywna

cyfrowa_logo

sm

Online

Naszą witrynę przegląda teraz 1995 gości