Get Adobe Flash player


Kolejne spotkanie mieszkańców z Burmistrzem

Kolejne spotkanie mieszkańców z Burmistrzem. 2017-10-28 20:56.

20171022 13045222 października 2017 roku w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach obyło się kolejne już spotkanie Burmistrza Miasta i Gminy Mordy Jana Ługowskiego z mieszkańcami. W spotkaniu uczestniczyła również Przewodnicząca Rady p. Ewa Jarocka, radna powiatowa p. Jolanta Franczuk, sekretarz UMiG p. Mirosław Łukowski oraz radni z miasta pp. Grażyna Drabarek i Leszek Romanowski. Na widowni obecni byli również radni spoza Mordów: p. Anna Stańska, Dariusz Kołtuniak, Andrzej Ostojski i Janusz Zarzycki.

Spotkanie prowadził sam Burmistrz, który po powitaniu mieszkańców i radnych przedstawił sprawozdanie z dotychczasowej działalności. Równocześnie Burmistrz zaznaczył, ze celem spotkania jest również zasięgniecie opinii mieszkańców nt. zamierzeń budżetowych na przyszły rok.

1. Burmistrz m.in. przypomniał o inwestycjach wykonanych od ostatniego spotkania:

- utwardzenie placu przed MGOk-iem;

- inwestycje oświatowe (remont budynku gimnazjum – ocieplenie i elewacje). Wiele prac udało się wykonać we własnym zakresie przy udziale pracowników zatrudnionych w szkołach i gminie;

- prace w Zespole Oświatowym ( remont sali gimnastycznej, remont kuchni, ułożenie kostki brukowej oraz utwardzenie wjazdów);

20171022 140632

 

- wykonano modernizacje oświetlenia na wsiach i w mieście;

Podjęto działania związane z przebudową centrum Mordów. Prace przygotowawcze przedłużają ze względu na skomplikowane procedury m.in. sprawy własnościowe. Zniknie z centrum Mordów budynek po dawnym przystanku (obecny „Ciucholand”). Udało się dokonac zamiany.

Koszty inwestycji przebudowy centrum szacuje się na 3-5 mln złotych. Zostaną złożone wnioski na pozyskanie funduszy. Planowane są również przebudowy ulic. Problem jest jednak z przetargami. Ogłoszony był przetarg na przebudowę ulicy Wyszyńskiego ale niestety nikt się nie zgłosił. Ceny „skoczyły” o ok. 30%.

Powiat ogłaszał 3-krotny przetarg na ulicę Glinianą. Jeszcze w tym roku wykonawca, który wygrał przetarg rozpocznie prace od odwodnienia. Ze względu na wzrost kosztów Rada Miejska w Mordach ostatnio dołożyła do tej inwestycji.

Gmina remontuje również inne drogi. Dzięki staraniom Burmistrza udało się pozyskać 1 mln złotych na remont drogi Mordy-Wielgorz. Prace już trwają.

Burmistrz prowadzi rozmowy z Urzędem Marszałkowskim i Rejonem dróg o remoncie drogi wojewódzkiej oraz o budowie ronda w Mordach. Ronda jednak w najbliższym czasie w Mordach nie będzie. Zarząd Wojewódzki Dróg ma trochę inne priorytety.

W tej części spotkania jeden z mieszkańców Mordów zwrócił uwagę o niebezpieczeństwach związanych ze słabą widocznością znaków drogowych. Część znaków drogowych zakrywają drzewa. Z kolei – jak mówił Burmistrz – jest problem uzyskaniem zgody na wycinkę drzew w pasie przydrożnym.

Burmistrz podziękował Staroście Siedleckiemu za przychylność i dobrą współpracę z gminą Mordy. Dzięki temu został wykonany remont drogi w Radzikowie przy znacznym wkładzie własnym gminy Mordy.

Mówiąc dalej o drogach burmistrz wspomniał o połączeniu drogi wojewódzkiej z drogą powiatową we Starej Wsi. Przy wsparciu gminy Mordy wykonano remont prawie 3-kilometrowego odcinka drogi Wojnów-Rogóziec. Wykonano remont drogi w Wólce Soseńskiej (nawierzchnia asfaltowa), 800-metrowy odcinek asfaltowy w Czepielinie. Uzyskano dotacje z FODR-u na remont drogi lokalnej w Radzikowie Wielkim.

W 2017 roku duże środki gmina przeznaczyła na Ochotnicze Straże Pożarne oraz na Orkiestrę OSP w Mordach.

Pałac w Mordach. Pałac uzyskali spadkobiercy Przewłockich – przedwojennych właścicieli. Trwają jednak w tej chwili sprawy między Uniwersytetem w Siedlcach a obecnym właścicielami o odszkodowania. Gmina nie ma żadnego wpływu na obecny stan pałacu. (Tutaj warto dodać, że aby pałac odzyskał dawną świetność właściciel skromnie licząc będą musieli dysponować kwotą co najmniej kilkunastomilionową – przyp. wł)

Podpisane są umowy na gazyfikację Mordów. Według zapewnień Polskiej Spółki Gazownictwa w 2019 roku gaz w Mordach będzie.

Zrobiono remont dachu and częścią MGOk-u. Obecnie gmina otrzymała dofinansowanie na drugą część dachu.

 


 

2. Dyskusja

Pani Jolanta Franczuk – radna powiatowa – potwierdziła, że remont ulicy glinianej w Mordach powiat rozpocznie jeszcze w tym roku. Były problemy ze znalezieniem wykonawcy. Koniec inwestycji – czerwiec 2018 roku.

Pani Ewa Jarocka – potwierdziła, że gmina podjęła szereg działań związanych z poprawą bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej 698. Wystosowano wiele pism do Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Burmistrz – na wniosek p. Grażyny Drabarek - rozszerzył informacje o remoncie drogi powiatowej z Mordów do Klimont.

Jeden z mieszkańców zwrócił uwagę o niebezpieczeństwach na ulicy Kościuszki. Jego zdaniem za szybko jeżdżą tutaj samochody stwarzając zagrożenie dla innych użytkowników ruchu drogowego. Pani Franczuk złoży w Starostwie wniosek o oznakowanie tej ulicy znakami o ograniczeniu prędkości. Znaki jednak tej sprawy do końca nie rozwiążą. Kierowcy nie przestrzegają znaków drogowych. Zdaniem niektórych dyskutantów byłoby celowe postawienie na tej ulicy radaru.

W dalszej części mówiono o przejściach dla pieszych w ciągu ulicy drogi wojewódzkiej.

Fatalny stan jest drogi powiatowej Mordy-Klimonty. Pani Franczuk poinformowała, że ta droga została zakwalifikowana do wykonania, ale nie wiadomo w jakim terminie.

Niebezpieczny jest zjazd z drogi wojewódzkiej w drogę prowadzącą do Wielgorza. Było już tutaj wiele wypadków. Burmistrz zgłaszał ten problem do zarządcy drogi.

Mieszkańcy zwrócili uwagę na częste przypadki picia alkoholu za budynkiem MGOK-u. Władze powinny coś z tym zrobić. Pani Jolanta Franczuk stwierdziła, że mieszkańcy, którzy widzą ten problem powinni zgłaszać na policję. Nie ma czego się obawiać – zgłoszenia mogą być anonimowe. Można dzwonić na 997.

W dyskusji o pracy policji mieszkańcy sugerowali, że dbałość o bezpieczeństwo w Mordach nie jest wystarczająca.

 

Poprawiony (sobota, 28 października 2017 21:56)

 

Wybory archiwalne

mordy

Szukaj na stronie

Miasto i Gmina w fotografii

 

Statut TPM

tpm

strona spmordy

Zespół Oświatowy

banerzo

ZS Radzików Wielki

logo radzikow

zycie

Telewizja Interaktywna

cyfrowa_logo

sm

Online

Naszą witrynę przegląda teraz 15 gości