Get Adobe Flash player


XXXVIII sesja Rady Miejskiej

XXXVIII sesja Rady Miejskiej. 2017-11-03 20:55.

27 października 2017 roku odbyła się 38 sesja Rady Miejskiej w Mordach. Uczestniczyło w niej 13 radnych.

Po przywitaniu gości przez Przewodniczącą Rady ustalono porządek obrad. Uwagi do porządku wniósł Burmistrz postulując rozszerzenie porządku obrad w punkcie 7 tj. wprowadzenie projektu uchwały dotyczącą projektu realizowanego w szkole w Radzikowie Wielkim. Wniosek został przegłosowany 12 glosami przy 1 wstrzymującym.

Przyjęto protokoły z poprzednich sesji..Protokoły z 36 sesji rady został przyjęty 11 głosami przy 2 wstrzymujących. Jednomyślnie natomiast radni przyjęli protokół z 37 sesji.

Przyjęto również porządek obrad razem z poprawką zgłoszoną przez Burmistrza.

Sprawozdanie Burmistrza z prac między sesjami.

IMG 20171027 140603Burmistrz uczestniczył w Konwencie Wójtów. Podczas tego spotkania Burmistrz rozmawiał z wicemarszałkinią Zarządu Urzędu Marszałkowskiego p. Janiną Orzełowska nt inwestycji drogowych w naszym mieście (remont drogi wojewódzkiej). Dyskutowano też nt. bezpieczeństwa w Mordach i gminie. Znaczący wpływ na bezpieczeństwo miałaby sygnalizacja świetlna w pobliżu szkoły podstawowej w Mordach.

Burmistrz rozmawiał z komendantem posterunku w Mordach również na temat bezpieczeństwa.

18 października odbyło się spotkanie z wojewodą.

20 października odbyło się uroczyste wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie w MGOK-u.

22 października odbyło się spotkanie z mieszkańcami Mordów.

Burmistrz brał również udział w szczycie gospodarczym odbywającym się w Siedlcach. Uczestniczyli e nim członkowie rządu. Dla naszej gminie było szczególnie cenne spotkanie z prezesem PSG. Burmistrz rozmawiał o gazyfikacji naszej gminy. Otrzymał zapewnienie, że prace projektowe zostały już rozpoczęte.

25 października uczestniczył w spotkaniu z p. premier Beatą Szydło.

W październiku realizowano inwestycje gminne. Realizowano przebudowę oświetlenia. Jest w trakcie realizowana przebudowa drogi Mordy-Wielgorz. Zakończono przebudowę drogi w Radzikowie Stopkach.

Są natomiast opóźnienia związane z wywózka żwiru na drogi gminne. Gmina będzie szukać nowego wykonawcy.

Wykonano odwodnienie sali gimnastycznej w szkole podstawowej w Mordach.

 

Informacje dotyczące bieżącej działalności Komisji Rady Miejskiej. (00:04:12)

IMG 20171027 140521Jako pierwsza sprawozdanie składała przewodnicząca Komisji Rewizyjnej p. Katarzyna Kotowska. Posiedzenie Komisji odbyło się 23 października. Komisja zajmowała się min. aktualnymi inwestycjami, analizowaniem złożonych przez gminę wniosków o pozyskanie funduszy zewnętrznych, pozyskanymi środkami (wymieniła je). Maleje w gminie przestępczość- to na podstawie spotkania komisji z nowym komendantem posterunku w Mordach. To stwierdzenie sprostował burmistrz. U nas przestępczość nie maleje ale jest mniejsza niż w sąsiednich gminach

Sprawozdanie z prac Komisji Finansów i Budżetu złożył jej przewodniczący Mirosław Romanowski. Komisja tak jak poprzednia zajmował się inwestycjami zrealizowanym w I półroczu, analizowała stan przygotowań gminy do zimy (odśnieżanie). Miasto i gmina są przygotowane technicznie do okresu zimowego.

                                                                                                                                                               

Z powodu nieobecności przewodniczącej Komisji Oświatowej sprawozdania nie było.

(00:04:12)

  

 

Interpelacje, zapytania i oświadczenia radnych. (00:04:13 sek)

Zapytanie zgłosili:

 1. Radny Andrzej Zacharczuk – przypomniał, że w Mordach funkcjonuje komisariat a w Zbuczynie posterunek.
 2. Radna Barbara Hawryluk - o dyskusji o założeniach budżetu. Komisja nie została zapoznana z potrzebami zgłoszonymi do Urzędu Gminy. Burmistrz mówił tylko o największej inwestycji, która będzie realizowana w przyszłym roku tj. przebudowie centrum w Mordach. Zgłosiła uwagi do przekazania motopompy jednej z jednostek strażackich. Uwagi kierowane były do przewodniczącego Komisji Budżetu.
 3. (00:04:13 sek)

Podjęcie uchwał w sprawach: (00:28:53)

 1. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Mordy,

Uchwały nie były czytane w całości. (Radni przegłosowali większością 9 głosów). Pierwsza uchwała dotyczyła przekazania nieruchomości gminie Mordy przez spółdzielnię mieszkaniową w Krzymoszach-Leśniczówce pod budowę oczyszczalni ścieków. Radny Andrzej Zacharczuk zauważył, że p. Barbara Hawryluk otrzymała inny tekst w nagłówku uchwały niż pozostali radni. Sprawę wyjaśniono. (głosowanie : wszyscy – 13 –za).

Druga uchwała o nabyciu nieruchomości dotyczyła ??? – radni wiedzą czego bo projekt był opiniowany na posiedzeniu Komisji.

 1. zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2017 rok.

Projekt uchwały został odczytany z powodu, że dokonano w nim zmian. W dyskusji nad projektem wypowiedziała się radna Barbara Hawryluk oraz burmistrz Jan Ługowski. Dyskusja dotyczyła zakupu ciągnika dla ZGK. Ciągnik będzie wykorzystywany m.in. do odśnieżania czy też wykaszania rowów.

O zamiarze kupna dyskutował również p. Andrzej Zacharczuk.

Głosowało za – 10, przeciw -1 ; wstrzymujący – 2.

 

 1. Uchwała nr 38/233/2017 w sprawie zatwierdzenia projektu Miasta i Gminy Mordy „Mamo, Tato idę do przedszkola”
  na kwotę 151 tys. zł ( dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski 119 tys. zł). Realizacja projektu będzie odbywać się na terenie Szkoły Podstawowej w Radzikowie Wielkim. Otrzymane wsparcie pozwoli na utworzenie przedszkola w tej miejscowości. Za- 13.

                                      

  (00:28:53)

 

Przerwa

Po przerwie.

IMG 20171027 140540Zapoznanie się z informacją dotyczącą poziomu bezrobocia na terenie Miasta i Gminy Mordy.

Informacje przedstawił sekretarz Mirosław Łukowski. W gminie Mordy mieszka 5958 osób. Z tej liczby 1784 mieszka w Mordach. Liczba osób mających 18 lat i więcej wynosi 4888 ( 1435 w mieście). Stopa bezrobocia w powiecie 6,6 % (było w 2016 roku – 7,4%). W 2013 roku było bezrobotnych było w gminie 306 osoby, w roku 2017 – 162 osoby. (inne dane w nagraniu).

   czas 00:09:13sek.

 Przedłożenie Radzie Miejskiej informacji dotyczącej złożonych oświadczeń majątkowych przez osoby do tego zobowiązane.

Informacje przedstawiła przewodnicząca rady p. Ewa Jarocka. Wszyscy radni złożyli oświadczenia w terminie. Naczelnik Urzędu skarbowego stwierdził w 4 oświadczeniach nieprawidłowości. Również oświadczenie burmistrza wymagało uzupełnienia. Analizy oświadczeń urzędników zobowiązanych Dio składania oświadczeń dokonał burmistrz. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

   00:03:40sek

Sprawy różne.

W sprawach różnych głos zabierali:

 1. Radny Andrzej Zacharczuk – w sprawie znaków na drodze Kolonia       Czepielin – Stasin;
 2. Radna Barbara Hawryluk – w sprawie klucza do bramki prowadzącej do boiska szkoły; w sprawie harmonogramu odśnieżania, w sprawie oczyszczalni przydomowych i solarów; w sprawie remontu mogiły z okresu II wojny światowej na cmentarzu w Mordach;
 3. Odpowiadali: Pani Ewa Jarocka, sekretarz Mirosław Łukowski, Burmistrz Jan Ługowski.

     00:14:16sek

 

Fotografie, film i nagrania audio - Stanisław Dziewulak

 

Wybory archiwalne

mordy

Szukaj na stronie

Miasto i Gmina w fotografii

 

Statut TPM

tpm

strona spmordy

Zespół Oświatowy

banerzo

ZS Radzików Wielki

logo radzikow

zycie

Telewizja Interaktywna

cyfrowa_logo

sm

Online

Naszą witrynę przegląda teraz 17 gości