Get Adobe Flash player


45 sesja Rady Miejskiej - szybko i sprawnie

45 sesja Rady Miejskiej - szybko i sprawnie. 2018-05-18 22:10.

IMG 2655W dniu 27 kwietnia 2018 r. odbyła się XLV sesja Rady Miejskiej w Mordach. W sesji uczestniczyło 15 radnych. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Rady Seniorów.

Porządek obrad został przyjęty bez zmian.

Przyjęto jednogłośnie protokoły z 43 i 44 sesji.

   (3 min 44 sek.)

W sprawozdaniu Burmistrz Jan Ługowski mówił m.in. o:

 1. W dniu 4 kwietnia odbyło się spotkanie z księdzem proboszczem i mieszkańcami Mordów. Mówiono o uroczystościach kościelnych i gminnych. Spotkanie odbyło się z inicjatywy p. Luzy Domańskiej i księdza proboszcza. Burmistrz w imieniu księdza podziękował wszystkim zaangażowanym.
 2. Było spotkanie 11 kwietnia z racji 18-lecia koła seniorów w Mordach.
 3. 20 kwietnia odbyło się spotkanie zarządów OSP gminy Mordy. Mówiono o 90-leciu istnienia OSP Radzików Wielki.
 4. 24 kwietnia na terenie gminy pracowała komisja powołana przez wojewodę do usuwania klęsk żywiołowych.
 5. Burmistrz uczestniczył w spotkaniu z wojewoda.
 6. Przeprowadzono przetarg nieograniczony na remont dróg gminnych. Wpłynęła jedna oferta. Umowa została zwarta i na początku maja będą przeprowadzone zadania. Burmistrz poinformował o innych przetargach na remont dróg gminnych.
 7. Kontynuowano wymianę oświetlenia ulicznego w miejscowościach na terenie gminy.
 8. Trwają prace ziemne przy przebudowie centrum Mordów.
 9. Trwa budowa świetlicy w miejscowości Głuchów.

(8min 43 sek)

IMG 2649IMG 2648Przewodniczący poszczególnych komisji przedstawili sprawozdanie z bieżącej działalności .

{mp3}45sesja2018_komisje}   (4 min 09 sek.)

Interpelacji i zapytań nie było.

Tradycyjnie już uchwał nie czytano na wniosek radnej Kotowskiej.

Zaakceptowano jednogłośnie następujące uchwały:

 1. W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2018 rok; (tutaj dość obszernie zmiany przedstawiła p. skarbnik;   
   

                 (6 min. 44 sek. )             

 
            

 1. W sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2018 – 2030;

   (1 min 1 sek)

 1. W sprawie zmiany Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok. ( jeden głos wstrzymujący)

     1 min. 1 sek.

IMG 2653IMG 2656W związku z tym, że pan Andrzej Pietrulewicz odszedł na emeryturę krótką informację o funkcjonowaniu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mordach przedstawił Burmistrz. Nie przedstawiono informacji o działalności Asystenta Rodzin i Zespołu Interdyscyplinarnego mimo, ze radni przegłosowali taki porządek obrad.

     (4min. 1 sek.)

 

Informacją nt. stanu dróg, ulic i chodników na terenie Miasta i Gminy Mordy w związku z nieobecnością kierownika przedstawił Burmistrz. Poinformował o stanie dróg po zimie. Wiele odcinków dróg jest zniszczonych np. droga Rogóziec-Ptaszki zniszczenia w 50%. Poinformował również o planowanych remontach dróg.

     (17 min. 27 sek.)

(po 47 minutach obrad przewodnicząca Rady ogłosiła 15-minutową przerwę w obradach)

PO PRZERWIE (5 min 9 sek)

W sprawach różnych:

 1. IMG 2650Pytanie do pana Marka Gorzały – radnego powiatowego o fatalny stan drogi powiatowej Głuchów- Stara Wieś – Cierpigórz;
 2. Termin składania oświadczeń majątkowych.
   
 3. (przyp. wł) Jak buduje się w powiecie siedleckim drogi skoro po 10 latach uzytkowania i to wcale nie przez ciężkie pojazdy jakimi sa TIR-y - droga znjaduje się w fatalnym stanie a o jej naprawę głosno się upomina radna Kazimiera Pogorzelska? Dla przypomnienia cytuję relację  z uroczystego otwarcia drogi w   2008 roku zamieszczoną na stronie starostwa powiatowego w Siedlcach: "

  Oddanie do użytku drogi powiatowej Stara Wieś – Majówka

  25 lipca br. oddano do użytku 6590m drogi powiatowej z miejscowości Stara Wieś gm. Mordy do miejscowości Majówka gm. Przesmyki. Organizatorem i inicjatorem uroczystości był Starosta Siedlecki Zygmunt Wielogórski.

  W uroczystość wzięli udział Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Krzysztof Borkowski, Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Siedlcach Janina Ewa Orzełowska, Dyrektor Rejonu Drogowego Węgrów Siedlce Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Stanisław Zyśk, Burmistrz Miasta i Gminy Mordy Andrzej Piotrowski oraz Wójt Gminy Przesmyki Andrzej Skolimowski.

  Przebudowa drogi została wykonana przy wsparciu finansowym Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza w ramach Komponentu „J”.

  Całkowity koszt inwestycji 1.922.500zł, w tym:

  • 1.000.000zł Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (komponent „J” Mazowiecki Instrument Wsparcia Rozwoju Mazowsza),
  • 622.500zł budżet powiatu siedleckiego,
  • 200.000zł gmina Przesmyki,
  • 100.000zł miasto i gmina Mordy.

  Po oficjalnym otwarciu drogi odbyły się spotkania z mieszkańcami miasta i gminy Mordy w świetlicy w Starej Wsi oraz ze społecznością gminy Przesmyki w GOK w Przesmykach."

 4. IMG 2658Pismo z OSP w Starej Wsi z podziękowaniem dla Rady za fundusze na zakup motopompy. Jednocześnie straż prosi o zakup węży i obuwia skórzanego.

     (5 min. 9sek)

 

KONIEC

Poprawiony (piątek, 18 maja 2018 23:10)

 

Wybory archiwalne

mordy

Szukaj na stronie

Miasto i Gmina w fotografii

 

Statut TPM

tpm

strona spmordy

Zespół Oświatowy

banerzo

ZS Radzików Wielki

logo radzikow

zycie

Telewizja Interaktywna

cyfrowa_logo

sm

Online

Naszą witrynę przegląda teraz 21 gości