Spotkanie władzy z mieszkańcami Mordów

Spotkanie władzy z mieszkańcami Mordów. 2011-11-20 18:57.

burmistrzW dniu 6 listopada 2011 roku o godzinie 14.00 odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z mieszkańcami miasta. Spotkanie dotyczyło spraw bieżących miasta i gminy. Oprócz Burmistrza na spotkaniu obecni byli: Przewodnicząca Rady p. Jolanta Franczuk, p. wiceburmistrz Elzbieta Szopka, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Mordach
Pani Grażyna Jagiełło i Pani Teresa Kozioł.

Bieżących spraw gminnych wysłuchało 23 mieszkańców.

Relacja dźwiękowa niżej.

Część 1

W pierwszej części burmistrz omawiał:

 • zadłużenie gminy w kontekście artykułu Tygodnika Siedleckiego z dnia 2 listopada 2011 roku;
 • skargi do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o samowolną zmianę wyglądu pomnika 1000-lecia państwa polskiego , 700-lecia miasta Mordy i 25-lecia PRL;
 • skargi o wykorzystwanie samochodu służbowego;
 • fundusz sołecki
 • o Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Siedlcach.

 

Część 2

 • O Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym  - dyskusja;
 • o zapłacie dzierżawy za słupy oświetleniowe dla PGE;

 

Część 3

 • O wywozie nieczystości z terenu gminy;
 • O podpisywaniu umów na wywóz nieczystości;
 • O kontrolach policji dotyczących podpisania umów na wywóz nieczystości;
 • O Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Mordach;
 • O umarzaniu podatków.

Część 4

 • O ubiegłorocznym odsnieżaniu;
 • o organizacjach pozarządowych;
 • O Towarzystwie Przyjaciół Mordów;
 • o inwestycjach roku 2011;
 • o dzierżawie budynku b. szkoly podstawowej w Stopkach;
 • o wycenie budynku po b. szkole podstawowej w Wojnowie;
 • o Domu Pomocy Społecznej w Ptaszkach

Część 5

 • o własności ulicy Parkowej w Mordach;
 • o miejscowym targowisku;
 • o lokalizacji festynów w przyszłości;
 • prace przygotowawcze do rozbiórki budynków na ulicy Żwirki i Wigury;
 • o planach budowy budynku socjalnego w Mordach;
 • o młodzieży i pracy Miejsko-Gminnego Osrodka Kultury w Mordach;
 • o monitoringu budynku gminy i placu zabaw;

Część 6

 • o szkole ponadgimnazjalnej w Mordach;
 • o renowacji figury św. Jana Nepomucena;
 • o 70-tej rocznicy eksterminacji mordzkich obywateli pochodzenia żydowskiego;
 • o zmianie tablicy na pomniku 25-lecia PRL;

_________________________________________________

Część 7

 • o konkursie Nivei;
 • o zagospodarowaniu działki pod plac zabaw;
 • dyskusja o drodze w Głuchowie i o perypetiach podczas ogłaszania przetargu na budowę drogi do tzw. Malinowca;
 • o braku informacji ze strony starostwa o inwestycjach na terenie gminy;
 • o remoncie drogi powiatowej do Wólki Soseńskiej i żadanaich starostwa dofiansnowania tej inwestycji ze środków naszej gminy;
 • o artykule w "Życiu Siedleckim" w sprawie wycinki drzew prz drodze powiatowej do Wólki;

_____________________________

Część 8

 • o staroście siedleckim i jego obietnicach wyborczych wspierajacych byłego  burmistrza ;
 • o budowie drogi w Krzymoszach "na Lucynów"  i Czepielin-Stasin;
 • o negocjacjach z Krzysztofem Borkowskim;
 • jeszcze o konkursie Nivea i przygotowaniach placu;
 • o nadzorze nad placem;
 • o boisku dla piłki siatkowej plażowej w ogródku jordanowskim;
 • o renowacjach kamieniczek w rynku i możliwościach współfinansowania przez gminę;
 • o perypetiach pewnej mieszkanki Mordów, która odmalowała kamieniczkę;
 • o dopłatach do oczyszczalni ścieków;
 • o zarobkach dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej;

_________________________

część 9 (ostatnia)

 • o odśnieżaniu dróg podczas zbliżającej się zimy i współpracy ze starostwem;
 • o emeryturach prcaowników UMiG;
 • o zespole interwencyjnym ds. przemocy w rodzinie;
 • o pałacu w Mordach i jego sprzedaży;
 • o zabezpieczaniu grobli przy stawie;
 • o dewastacji przystankow;
 • o wyglądzie Domu Kultury;
 • o godzinach otwarcua MGOK