lista kandydatów

okregi

wyniki bur rada

TPM 23 maja 2024Wyścig po mandat i euro zakończony

Wyścig po mandat i euro zakończony. -0001-11-30 00:00.

Wybory do parlamentu europejskiego w gminie Mordy wygrało Prawo i Sprawiedliwość wynikiem 52,74%. Na drugim miejscu znalazła się Konfederacja -20,63% a na trzecim Trzecia Droga – 13,23%. Platforma Obywatelska znalazła się poza podium z wynikiem 10,43%. Bardzo słabo wypadła Lewica – 1,46%. Frekwencja w całej gminie to 38,43% z tym, że wyższa była na wsi – 39,98% niż w mieście – 34,93%.

Najlepiej do urn poszli mieszkańcy Czepielina, Czepielina-Kolonii, Czołomyj, Doliwa, Ogrodnik i Oląd – 45,58%; najsłabiej wyborcy w Mordach i Mordy-Kolonia – 34,93%.

Prawo i Sprawiedliwość zwyciężyło we wszystkich obwodach. Najlepszy wynik kandydaci PiS uzyskali w obwodowej komisji wyborczej w Czepielinie – 65,17%; najgorzej wypadli w komisji nr 1 w Mordach – 42,74%.  Konfederacja zajmując w gminie drugie miejsce najlepiej wypadła w Radzikowie Wielkim – 24,03%; najsłabiej w Czepielinie – 12,36%. Trzecia Droga najlepsze wyniki zanotowała w komisjach w Radzikowie Wielkim i Wojnowie – 16,74 i 16,73%.

Słabiutko w tym wyścigu po mandat wypadła Koalicja Obywatelska przekraczając 10 % tylko w obwodzie nr 1 w Mordach (19,25%) i MGOK-u – 10,39%. Lewica w całej gminie otrzymała tylko 25 głosów.

Najlepszy wynik indywidualny w mieście i gminie osiągnął Daniel Milewski (PiS) – 259 głosów, na drugim miejscu Adam Bielan (PiS)– 192, na trzecim z równorzędnym wynikiem uplasowały się: Maria Koc (PiS)  i Janina Orzełowska (Trzecia Droga) – po 182 głosy.

Wszystkie wyniki można zobaczyć na stronie Państwowej Komisji Wyborczej

 

Żłobek w Mordach

Żłobek w Mordach. -0001-11-30 00:00.

przedszkole

Jesteśmy w fazie przygotowań i będziemy chcieli jak najszybciej zrealizować budowę żłóbka w Mordach. Dofinansowanie zostało przyznane gminie jeszcze w roku ubiegłym” – mówił burmistrz Jan Ługowski na przedostatniej sesji Rady w marcu 2024 r.  Gmina otrzymała z rządowego programu 1 057 416 zł na inwestycję i 723 534 zł na 3-letnie funkcjonowanie żłobka.

Według zamierzeń poprzedniego burmistrza żłobek miałby się mieścić w salach obecnego przedszkola w budynku przy ulicy 11 Listopada. Sale te należy odpowiednio przebudować i przystosować. (m.in. konieczność postawienia ścianek działkowych, dostosowanie sanitariatów). Przedszkole umieszczone byłoby w całości w budynku szkoły podstawowej przy ulicy Kilińskiego 13.  Dotychczas w szkole mieściły się 4-latki, 5-latki i 6-latki.  Na potrzeby zwiększonej liczby oddziałów zaistniała konieczność wybudowania dodatkowych sanitariatów (przeznaczona na to będzie jedna z sal). Przedszkole zostanie oddzielone ścianą działową od pomieszczeń szkoły.  Na zewnątrz od strony ulicy 11 Listopada zamontowana zostanie winda osobowa, która będzie również służyć do dostarczania posiłków do sal przedszkolnych.

Nowy burmistrz kontynuuje inwestycje rozpoczęte przez poprzednika. Jest nadzieja, że również ta inwestycja będzie prowadzona.

 

II sesja RM w Mordach

II sesja RM w Mordach. 2024-05-19 16:13.

wladze w komplecieW dniu 17 maja 2024 r. odbyła się II sesja Rady Miejskiej kadencji 2024-2029. Porządek obrad nie był zbyt rozbudowany. Rada miała ustalić składy osobowe stałych komisji. Już na początek burmistrz Łukasz Wawryniuk wniósł poprawki do porządku obrad proponując podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia burmistrza oraz uchwały o odwołaniu i powołaniu skarbnika miasta i gminy. Poprawki zostały jednogłośnie przyjęte.

Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z ostatniej sesji (przyjęte jednogłośnie) burmistrz złożył sprawozdanie z prac między sesjami. Poinformował radnych o ważnych wydarzeniach, w których uczestniczył oraz o przebiegu prac podjętych jeszcze za poprzedniego burmistrza Jana Ługowskiego: II etapie budowy oczyszczalni ścieków, przebudowie dróg gminnych, budowie świetlicy wiejskiej w Radzikowie Stopkach i prac wokół świetlicy wiejskiej w Głuchowie (tutaj podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim). Przedstawił również zastępcę burmistrza powołanego w dniu 15 maja 2024 r.

Więcej…

 

Władze Miasta i Gminy w komplecie

Władze Miasta i Gminy w komplecie. 2024-05-17 21:54.

Piotr Michalak3Władze gminy w komplecie. Na dzisiejszej sesji burmistrz poinformował, iż powołał na swojego zastępcę Pana Piotra Michalaka. Posiada on długoletnie 15-letnie doświadczenie samorządowe. Ma tytuł doktora inżyniera. Ukończył m.in.  studia w zakresie administracji i zarządzania oświatą.

Dodatkowe informacje mordy24: Pan Piotr Michalak pracował w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym szkół w Staninie. Pracował w szkołach podstawowych w Zastawiu, Jonniku i Staninie.  Od 1 grudnia 2019 roku zatrudniony został w Urzędzie Gminy w Wojcieszkowie na stanowisku Dyrektora Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół a obecnie Kierownik Referatu Oświatowo-Społecznego.

Pracuje w br. szkolnym w szkole podstawowej w Zastawiu ucząc   fizyki, edukacji dla bezpieczeństwa, matematyki, doradztwa zawodowego.

W wyborach samorządowych 2024 kandydował z listy Trzeciej Drogi do rady powiatu łukowskiego. Nie uzyskał mandatu. Ma 55 lat i mieszka w Starej Wróblinie w gminie Stanin w powiecie łukowskim (dane z PKW)

parylaSkarbnikiem gminy została Pani Sylwia Maria Paryła. Pani Sylwia Paryła  jest absolwentką Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Ukończyła studia podyplomowe na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. W latach 2006-2015 pracownik księgowości Urzędu Gminy Siedlce. Od 1 czerwca 2015 r. powołana na Skarbnika Gminy w Wiśniewie. (fot i dane strona UG w Wiśniewie)

{jcomments on} 

 

Ustalono wynagrodzenie burmistrza

Ustalono wynagrodzenie burmistrza. 2024-05-17 16:51.

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Mordach radni na wniosek burmistrza Łukasza Wawryniuka ustalili wysokość jego wynagrodzenia. Przy 14 głosach za i 1 wstrzymującym ustalono wynagrodzenie na maksymalnym poziomie wskazanym w rozporządzeniu Rady Ministrów z 2021 r.. Wynagrodzenie to będzie wynosić 17 420 zł brutto plus dodatek stażowy (wynosi on 1% za każdy rok pracy i nie może przekraczać 20% wynagrodzenia zasadniczego). Łącznie daje to ok. 20 000 zł brutto

Poprzedni burmistrz pobierał identyczne wynagrodzenie, chociaż jeszcze w 2018 roku jego wynagrodzenie oscylowało w granicach 10 000 zł brutto. W 2021 roku rozporządzenie Rady Ministrów określiło nowe stawki wynagrodzenia prezydentów, burmistrzów, starostów i wójtów gmin wiążąc te stawki z liczbą ludności. I tak wójt, burmistrz w gminie do 15 tys. mieszkańców maksymalnie mógł mieć wynagrodzenie w wysokości 17 420 zł brutto + dodatek stażowy. Minimalny zarobki natomiast muszą wynosić 13 936 zł.  (80% z kwoty 17 420 zł.).

Na mocy tego rozporządzenia Rada Miejska w Mordach w dniu 29 listopada 2021 roku podwyższyła wynagrodzenie burmistrza do stawek obowiązujących w rozporządzeniu. Dało to 17 420 zł brutto + dodatek stażowy.

Więcej…

 

Archiwum wyborów 1990-2005

mordy

Szukaj na stronie

Miasto i Gmina Mordy

miasto

Historia Miasta i Gminy

 

baner

Statut TPM

tpm

Zespół Oświatowy

banerzo

ZS Radzików Wielki

logo radzikow

e-mapa

zycie

SM Mordy

sm

Online

Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości 

Tablica

Ładowanie