lista kandydatów

okregi

wyniki bur rada

TPM 23 maja 2024II sesja RM w Mordach

II sesja RM w Mordach. 2024-05-19 16:13.

wladze w komplecieW dniu 17 maja 2024 r. odbyła się II sesja Rady Miejskiej kadencji 2024-2029. Porządek obrad nie był zbyt rozbudowany. Rada miała ustalić składy osobowe stałych komisji. Już na początek burmistrz Łukasz Wawryniuk wniósł poprawki do porządku obrad proponując podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia burmistrza oraz uchwały o odwołaniu i powołaniu skarbnika miasta i gminy. Poprawki zostały jednogłośnie przyjęte.

Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z ostatniej sesji (przyjęte jednogłośnie) burmistrz złożył sprawozdanie z prac między sesjami. Poinformował radnych o ważnych wydarzeniach, w których uczestniczył oraz o przebiegu prac podjętych jeszcze za poprzedniego burmistrza Jana Ługowskiego: II etapie budowy oczyszczalni ścieków, przebudowie dróg gminnych, budowie świetlicy wiejskiej w Radzikowie Stopkach i prac wokół świetlicy wiejskiej w Głuchowie (tutaj podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim). Przedstawił również zastępcę burmistrza powołanego w dniu 15 maja 2024 r.

Więcej…

 

Władze Miasta i Gminy w komplecie

Władze Miasta i Gminy w komplecie. 2024-05-17 21:54.

Piotr Michalak3Władze gminy w komplecie. Na dzisiejszej sesji burmistrz poinformował, iż powołał na swojego zastępcę Pana Piotra Michalaka. Posiada on długoletnie 15-letnie doświadczenie samorządowe. Ma tytuł doktora inżyniera. Ukończył m.in.  studia w zakresie administracji i zarządzania oświatą.

Dodatkowe informacje mordy24: Pan Piotr Michalak pracował w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym szkół w Staninie. Pracował w szkołach podstawowych w Zastawiu, Jonniku i Staninie.  Od 1 grudnia 2019 roku zatrudniony został w Urzędzie Gminy w Wojcieszkowie na stanowisku Dyrektora Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół a obecnie Kierownik Referatu Oświatowo-Społecznego.

Pracuje w br. szkolnym w szkole podstawowej w Zastawiu ucząc   fizyki, edukacji dla bezpieczeństwa, matematyki, doradztwa zawodowego.

W wyborach samorządowych 2024 kandydował z listy Trzeciej Drogi do rady powiatu łukowskiego. Nie uzyskał mandatu. Ma 55 lat i mieszka w Starej Wróblinie w gminie Stanin w powiecie łukowskim (dane z PKW)

parylaSkarbnikiem gminy została Pani Sylwia Maria Paryła. Pani Sylwia Paryła  jest absolwentką Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Ukończyła studia podyplomowe na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. W latach 2006-2015 pracownik księgowości Urzędu Gminy Siedlce. Od 1 czerwca 2015 r. powołana na Skarbnika Gminy w Wiśniewie. (fot i dane strona UG w Wiśniewie)

{jcomments on} 

 

Ustalono wynagrodzenie burmistrza

Ustalono wynagrodzenie burmistrza. 2024-05-17 16:51.

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Mordach radni na wniosek burmistrza Łukasza Wawryniuka ustalili wysokość jego wynagrodzenia. Przy 14 głosach za i 1 wstrzymującym ustalono wynagrodzenie na maksymalnym poziomie wskazanym w rozporządzeniu Rady Ministrów z 2021 r.. Wynagrodzenie to będzie wynosić 17 420 zł brutto plus dodatek stażowy (wynosi on 1% za każdy rok pracy i nie może przekraczać 20% wynagrodzenia zasadniczego). Łącznie daje to ok. 20 000 zł brutto

Poprzedni burmistrz pobierał identyczne wynagrodzenie, chociaż jeszcze w 2018 roku jego wynagrodzenie oscylowało w granicach 10 000 zł brutto. W 2021 roku rozporządzenie Rady Ministrów określiło nowe stawki wynagrodzenia prezydentów, burmistrzów, starostów i wójtów gmin wiążąc te stawki z liczbą ludności. I tak wójt, burmistrz w gminie do 15 tys. mieszkańców maksymalnie mógł mieć wynagrodzenie w wysokości 17 420 zł brutto + dodatek stażowy. Minimalny zarobki natomiast muszą wynosić 13 936 zł.  (80% z kwoty 17 420 zł.).

Na mocy tego rozporządzenia Rada Miejska w Mordach w dniu 29 listopada 2021 roku podwyższyła wynagrodzenie burmistrza do stawek obowiązujących w rozporządzeniu. Dało to 17 420 zł brutto + dodatek stażowy.

Więcej…

 

O Gminnej Spółce Komunalnej

O Gminnej Spółce Komunalnej. 2024-05-19 16:23.

Wybory samorządowe przeszły już do historii. Podczas burzliwej kampanii nie zawsze uczciwej i prawdziwej padało wiele niepotwierdzonych informacji. Służyło to przedewszystkim wzbudzaniu wśród wyborców emocji. Bo jak powiedział w serialu "Ranczo" genialny Czerepach "W polityce nie liczą się fakty, w polityce liczą się emocje". Święte słowa!  Kampania dawno się skończyła ale emocje nadal są podgrzewane. Temu mają służyć rozpowszechniane metodą " z ucha do ucha" informacje jakoby udziałowcami Spółki były prominentne osoby z poprzednich władz gminy. Sprawdziłem ile jest w nich prawdy.  Gminna Spółka Komunalna w Mordach została utworzona 9 marca 2021 r.  Prezesem Spółki jest Pani Magdalena Gmitrzuk. 100% udziałów w Spółce ma Miasto i Gmina Mordy (3941 udziałów o łącznej wartości 394 112,00 zł). No cóż , niektórym nadal zależy na podgrzewaniu emocji. Chcą pewnie uzasadniać, że stara władza była "be" a nowa to dopiero będzie "cacy". Oby tak było.

gsk

źródło: Dane rejestrowe Gminnej Spółki Komunalnej

 

Powołanie zastępcy burmistrza

Powołanie zastępcy burmistrza. 2024-05-17 16:30.

W dniu 15 maja burmistrz Łukasz Wawryniuk powołał p. Piotra Michalaka na stanowisko zastępcy burmistrza Miasta i Gminy Mordy. Pan Piotr Michalak będzie pracował na tym stanowisku na 1/2 etatu. Zatrudniony został na czas nieokreślony.

 

 

Archiwum wyborów 1990-2005

mordy

Szukaj na stronie

Miasto i Gmina Mordy

miasto

Statut TPM

tpm

Zespół Oświatowy

banerzo

ZS Radzików Wielki

logo radzikow

e-mapa

zycie

Online

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości 

Tablica

Ładowanie