lista kandydatów

okregi

wyniki bur rada

TPM 23 maja 2024Zajęcia odwołane.

Zajęcia odwołane.. 2012-01-31 23:28.

Z powodu przewidywanych silnych mrozów zostały odwołane zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w dniach 2-3 lutego 2012 roku  w szkołach na terenie gminy.

 

Zima jak zwykle - zaskoczyła?

Zima jak zwykle - zaskoczyła?. 2012-01-26 16:37.

fotografiaPo kilkudniowych opadach deszczu i deszczu ze śniegiem przyszedł duży, jak na tegoroczną zimę, kilkustopniowy mróz. Jezdnie i chodniki zamieniły się ślizgawki. Na niektórych (chyba na wszystkich gminnych w Mordach) jest piasek. Nie ma go natomiast na większości dróg powiatowych (chociażby ulica Kościuszki).

Identyczny problem występuje na chodnikach. Część właścicieli poczuła się w obowiązku i odśnieża oraz posypuje piaskiem. Część jednak nie zauważa zimy. Tragicznie wyglada sytuacja w rynku. Tutaj jest w kratkę. Miejscami chodnik czysty, "wydarty" do żywej kostki, w innym dziewiczy lód nieskalany ni ziarnkiem piasku...Spacer takim chodnikiem (chociażby tym na fotografii) jest nie lada wyzwaniem nie tylko dla osób starszych.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm) jednym z podstawowych obowiązków właścicieli nieruchomości jest uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z położonych wzdłuż nieruchomości chodników.

Wskazać należy, że w rozumieniu ustawy za właścicieli uznaje się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

W rozumieniu ustawy, chodnikiem jest wydzielona część drogi publicznej służąca dla ruchu pieszego, położona bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Jeżeli jednak jest choćby dwudziestocentymetrowy pas zieleni (trawy) obowiązek ten spoczywa na gminie lub zarządcy drogi.

Czytaj dalej

 

Łańcuch tak ciężki jak władza

Łańcuch tak ciężki jak władza. 2012-01-24 21:35.

Jedna z internautek, przeglądając zdjęcia zamieszczone na stronie zwróciła uwagę, że Pani Przewodnicząca na ostatniej sesji nie miała na szyi łańcucha – symbolu władzy.

Rzeczywiście. Po dokładnym przyjrzeniu się fotografiom widać, że:

  1.  Na sesji w dniu 31 sierpnia 2011 roku jest bez łańcucha;
  2.  Na sesji w dniu 6 grudnia z łańcuchem;
  3.  Na sesji w dniu 28 grudnia znów bez łańcucha.

Insygnia władzy czyli ozdobne łańcuchy, jako symbol władzy, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej i pierwszym statutem odrodzonego samorządu przysługiwały Przewodniczącemu Rady Miejskiej. Insygnia te, to łańcuch z godłem Państwa – orłem w koronie - częściowo pozłacany, wykonany ze srebra i tzw. srebra dmuchanego.

Następne Statuty Gminy Mordy , zarówno ten z 2003 roku jaki i zmieniony z 2009 roku nie określały ani herbu ani insygnii przewodniczącego z prostego powodu: wymogów prawnych, które gmina musiałaby podjąć by móc posługiwać się herbem czy insygniami.

Insygnia samorządowe nie są prostą sprawą do załatwienia. Nie jest to wyłącznie decyzja władz lokalnych. Specjalną uchwałę musi wydać warszawska Komisja Heraldyczna, działająca przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Stąd rozumiemy, że Pani Przewodnicząca nie musi prowadzić sesji mając na szyi dość ciężki łańcuch. Który być może uwiera. Tak jak władza.

Przepraszam za mizerną jakość zdjęć.

 

Gminny Flash - styczeń 2012 - nowy dyrektor

Gminny Flash - styczeń 2012 - nowy dyrektor. 2012-01-19 20:32.

W poniedziałek 6 stycznia br. podczas wspólnego posiedzenia komisji rady miejskiej burmistrz przedstawił nowego dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mordach. Będzie nim pan Władysław Bugaj - mieszkaniec gminy Zbuczyn.

Pan Bugaj będzie pełnił swoja funkcję do czasu powrotu ze zwolnienia lekarskiego pana Michała Syrockiego – dyrektora ZGK w Mordach.

Zatrudnienie p.o dyrektora p. Bugaja wskazuje, że raczej szybko to nie nastąpi.

Komisje rozpatrywały wniosek o regulacji cen (podwyżkach) za wodę i ścieki. Wniosek ten wpłynął do gminy  21 grudnia (z datą 31 października) jeszcze od poprzedniego dyrektora.

Komisje odrzuciły proponowane stawki i skierowały wnisoek do poprawki.

 

Gminny Flash - styczeń 2012

Gminny Flash - styczeń 2012. 2012-01-17 22:24.

Bardzo dobrze przebiega współpraca gminy Mordy z gmina Zbuczyn. W dniu 29 grudnia w spotkaniu opłatkowym władz samorządowych z mieszkańcami gminy Zbuczyn wzięli udział również włodarze naszej gminy: burmistrz Jerzy Wąsowski i zastępca burmistrza Elżbieta Szopka.

źródło fotografii: Telewizja Powiatowa -  http://www.tvpowiat.pl/

 

Archiwum wyborów 1990-2005

mordy

Szukaj na stronie

Miasto i Gmina Mordy

miasto

Statut TPM

tpm

Zespół Oświatowy

banerzo

ZS Radzików Wielki

logo radzikow

e-mapa

zycie

Online

Naszą witrynę przegląda teraz 12 gości 

Tablica

Ładowanie