XII sesja Rady Miejskiej

XII sesja Rady Miejskiej . 2011-12-05 07:19.

 W  dniu 8 listopada 2011 roku odbyla się XII sesja Rady Miejskiej w Mordach. W sesji uczestniczyli mieszkańcy gminy z: Mordów, Radzikowa Wielkiego, Krzymosz i Wyczółek. Wsród zaproszonych gości byli: pp. Krzysztof Dębiński - Dyrektor MPK Siedlce i p. Marek Gorzała - radny powiatowy.  

Porządek sesji przewidywał:


1. Otwarcie sesji.

2. Wnioski do porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z obrad XI sesji.

4. Sprawozdanie Burmistrza z prac między sesjami.

5. Interpelacje, zapytania i oświadczenia radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2011 rok,

b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2011-2019,

c) uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Mordy",

d) obniżenia ceny skupu żyta do podstawy obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Mordy na 2012 rok,

e) określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na 2012 rok,

f) określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2012,

g) obniżenia ceny skupu drewna do podstawy obliczenia podatku leśnego na obszarze Miasta i Gminy Mordy na 2012 rok,

h) rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Mordy,

i) przyjęcia programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie miasta i gminy Mordy,

j) określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych.

7. Sprawy różne.

8. Zakończenie obrad XII sesji Rady Miejskiej

                                                                Część 1.  

  • W częśći pierwszej sesji Przedwodnicząca Rady zapoznała radnych z pismem dotyczącym nagrywania sesji;
  • Powitanie zaproszonych  gości;
  • Ustalenie porzadku obrad

 

Start

Start. 2011-11-08 20:13. Strona w trakcie budowy
 

Wybory archiwalne

mordy

Szukaj na stronie

Miasto i Gmina w fotografii

Statut TPM

tpm

strona spmordy

Zespół Oświatowy

banerzo

ZS Radzików Wielki

logo radzikow

e-mapa

zycie

Telewizja Interaktywna

cyfrowa_logo

sm

Online

Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 

Tablica

Ładowanie