Kolejne pieniądze na drogi

Kolejne pieniądze na drogi. 2018-07-18 21:17.

Wręczenie promes samorządowcom1 mln 390 tys. zł otrzymała gmina Mordy na przebudowę i remont drogi w Czepielinie Kolonii oraz w Wielgorzu i Radzikowie Stopkach. Pieniądze pochodzą z rezerwy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z przeznaczeniem remonty i przebudowę dróg zniszczonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych. wicewojewoda mazowiecki Sylwester Dąbrowski wspólnie z wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji Jarosławem Zielińskim.

 

Uroczyste otwarcie ulicy Glinianej po przebudowie

Uroczyste otwarcie ulicy Glinianej po przebudowie. 2018-07-16 06:22.

wiatowa ulica Gliniana w Mordach od przeszło 20 lat była jedną z najbardziej zaniedbanych i niebezpiecznych ulic  nie tylko w naszej gminie, ale chyba i w całym powiecie. Dziury, wyrwy i spękania. Niczym poligon testowała  wytrzymałość aut.
Od lat ulica była przez to tematem dyżurnym wszystkich wyborów – tych lokalnych i tych ogólnopolskich. Obiecywali jej naprawę kandydaci, kandydaci na kandydatów, starostowie i burmistrzowie, zawiązywano komitety, zbierano podpisy… i nic się nie działo. Starostwo powiatowe w Siedlcach – właściciel ulicy – od lat niezmiennie zasłaniało się brakiem pieniędzy na odbudowę a później zaczęło uzależniać remont od… pomocy finansowej gminy. Pomocy tej Rada Miejska w Mordach przez kolejne kadencje z różnych względów –  najczęściej z powodu mizerii budżetowej – odmawiała. Ulicy nie  pomogło nawet to, że w kadencji 2016-2010 jednym z  członków zarządu powiatu był mieszkaniec Mordów.

To co nie udało się poprzednim burmistrzom  zrealizował dopiero obecny  burmistrz Jan Ługowski. Już na początku kadencji – w roku 2015 – zgodnie ze swoja obietnicą wyborczą  rozpoczął zabiegi u władz powiatowych o wprowadzenie przebudowy ulicy Glinianej do budżetu powiatu. W tym samym roku ulicę wysypano tłuczniem co okazało się jednak zabiegiem krótkotrwałym. W końcu 2016 roku udało się wprowadzić remont ulicy do planu remontów powiatu. Wiosną 2017 roku Rada Miejska w Mordach podjęła dwie uchwały o udzieleniu pomocy finansowej powiatowi w wysokości 450 tys.zł.

Jesienią 2017 roku przystąpiono do pierwszego etapu remontu. Wykonano odwodnienie a przy okazji położono również przewody gazowe. Drugi etap odnowy ulicy kontynuowano wiosną bieżącego roku.

PIC 0021

W dniu 13 lipca 2018 roku nastąpiło uroczyste otwarcie przebudowanej ulicy. Oprócz licznie zebranych mieszkańców uczestniczyli  w uroczystości: starosta siedlecki Dariusz Stopa, Burmistrz Miasta i Gminy Jan Ługowski, członek Zarządu Powiatu Mieczysław Ślaz, radni powiatowi Jolanta Franczuk i Marek Gorzała, radni Rady Miejskiej na czele z przewodniczącą Ewą Jarocką. Symbolicznego poświęcenia ulicy dokonał ksiądz Karol Klewek – proboszcz parafii w Mordach. Do symbolicznego przecięcia wstęgi stanęło wiele osób nie wyłączając najmłodszych mieszkańców ulicy Glinianej. Patrząc na kilkaset metrów drogi z kostki, z ułożonymi wygodnymi chodnikami, które mają wyprofilowane wjazdy, a ulica posiada kanalizację, odwodnienie i przygotowana jest do gazyfikacji  można się tylko cieszyć. Obecny stan ulicy zapewnia jej mieszkańcom komfort życia, o którym marzyli przez kilkadziesiąt lat. Stąd też piątkowa uroczystość szybko przekształciła się w lokalny festyn, na którym nie zabrakło kanapek, ciast i napojów oraz wspaniałego tortu wypieczonego przez Panią Ewę Gozdek – mieszkankę tej ulicy.

 

 

 

Gmina Mordy na Youtube

Gmina Mordy na Youtube. 2018-06-08 15:34.

W serwisie Youtube pojawił się reportaż o naszej gminie. Reportaż został zrealizowany przez samorządowy serwis "Mazowszanie".

 

 

 

Spotkanie burmistrza z mieszkańcami

Spotkanie burmistrza z mieszkańcami. 2018-05-31 19:25.

 


20180527 140009W dniu 27 maja 2018 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach odbyło się kolejne spotkanie burmistrza Miasta i Gminy Mordy Jana Ługowskiego z mieszkańcami. W spotkaniu uczestniczył również p. Michał Przewłocki – wnuk ostatniego właściciela majątku Mordy.

20180527 135952

Spotkanie, w 20180527 124826którym wzięli udział liczni mieszkańcy, zdominowały sprawy gospodarcze gminy. Burmistrz zaprezentował przegląd inwestycji już zrealizowanych i będących w trakcie. A było czym się pochwalić. Oprócz licznych inwestycji drogowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, gmina realizowała również szereg inwestycji oświacie i kulturze. W bieżącym roku największa inwestycją gminy jest przebudowa centrum Mordów, która pochłonie ponad 2 miliony złotych.

Film ze spotkania częśc 1

Film ze spotkania cz. 2

W drugiej części spotkania wystąpił p. Michał Przewłocki, który zapoznał zebranych ze stanem prawnym zespołu parkowo-pałacowego o zwrot którego stara się rodzina Przewłockich. Rozstrzygnięcie prawne zwracające zespół dawnym właścicielom może nastąpić już za kilka bądź kilkanaście miesięcy. Pan Przewłocki przedstawił mieszkańcom zarys zamierzeń dotyczących pałacu po uzyskaniu aktu własności. Liczy w tym zakresie na współpracę z mieszkańcami i władzami gminnymi.

Film ze spotkania. Rozmowa o pałacu - p. Michał Przewłocki i Zbigniew Gluza

 

Nowa kierownik GOPS

Nowa kierownik GOPS. -0001-11-30 00:00.

Na emeryturę odszedł długoletni kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mordach p. Andrzej Pietrulewicz.

Na ogłoszony prze Gminę konkurs na wolne stanowisko kierownicze zgłosiły się cztery osoby. Uznanie komisji zdobyła Pani Agnieszka Próchnicka Pawlak zatrudniona dotychczas w Urzędzie Gminy w Wiśniewie na stanowisku inspektora ds. świadczenia wychowawczego.

 

Wybory archiwalne

mordy

Szukaj na stronie

Miasto i Gmina w fotografii

Statut TPM

tpm

strona spmordy

Zespół Oświatowy

banerzo

ZS Radzików Wielki

logo radzikow

e-mapa

zycie

Telewizja Interaktywna

cyfrowa_logo

sm

Online

Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 

Tablica

Ładowanie