lista kandydatów

okregi

wyniki bur rada

TPM 23 maja 2024Ostatnia sesja VII kadencji

Ostatnia sesja VII kadencji. 2018-11-12 09:45.

16 listopada 2018 r. upływa VII kadencja rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. W przeddzień tego dnia odbyła się ostatnia sesja Rady Miejskiej w Mordach. Uczestniczyło w niej 13 radnych (początkowo 12) (nieobecni: Dębski Jarosław i Mikołajczuk Jarosław).

Jako, że to była ostatnia sesja, to dokonano na niej podsumowań działań Rady i jej komisji jak również wykonanych w przeciągu czterech lat inwestycji.

Radni uwzględnili wniosek burmistrza w sprawie wprowadzenia pod obrady nowych projektów uchwał. Przyjęli protokół z 50 sesji. Do protokołu z sesji 51 poprawki wniosła radna Barbara Hawryluk.

Burmistrz złożył sprawozdanie z prac miedzy sesjami. Pytań do sprawozdania nie było.

Składająca sprawozdanie z prac komisji rewizyjnej Katarzyna Kotowska zapoznała radnych z informacją dotyczącą pozyskiwania środków na gminne inwestycje.

 

 

 

Sprawozdanie z prac komisji budżetowej złożył Leszek Romanowski a z prac komisji oświaty Grażyna Drabarek.

Rada przyjęła szereg uchwał. W większości głosowań były 2 a czasami 3 głosy wstrzymujące ( radni: Barbara Hawryluk i Andrzej Zacharczuk) głosów przeciwnych nie było. ( W następnej kadencji Radni będą pod większą kontrolą wyborców. Imienne wykazy ich głosowań mają być dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej. Sam przebieg obrad ma być obowiązkowo nagrywany i publikowany. Nagrywany będzie i obraz i dźwięk. Zgodnie z nowymi przepisami głosowania jawne na sesjach rady mają odbywać się za pomocą urządzeń umożliwiających "sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych", a kiedy spełnienie tego wymogu z jakichś względów nie będzie możliwe, ma zostać zarządzone głosowanie imienne. Imienne wykazy głosowań będą musiały się znaleźć niezwłocznie na stronach BIP gminy. Czyżby w ten sposób nastąpił koniec tzw. „martwych dusz” czyli radnych, którzy przez całą kadencję nie mieli nic do powiedzenia na sesjach? Tacy radni byli i w tej kadencji. (przyp.wł)

Informacje w sprawie oświadczeń majątkowych za 2017 rok radnych przedstawiła przewodnicząca Ewa Jarocka. Stwierdzono kilka nieprawidłowości. W dalszej części radni wysłuchali sprawozdań podsumowujących pracę w 2018 roku. Sprawozdanie złożyła przewodnicząca rady oraz przewodniczący stałych komisji rady.

Podsumowanie działań inwestycyjnych gminy kadencji 2014-2018 dokonał Leszek Konstańczuk Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury.

W sprawach różnych składano podziękowania za współpracę.

Plik video

Poprawiony (poniedziałek, 12 listopada 2018 10:45)

 

Archiwum wyborów 1990-2005

mordy

Szukaj na stronie

Miasto i Gmina Mordy

miasto

Statut TPM

tpm

Zespół Oświatowy

banerzo

ZS Radzików Wielki

logo radzikow

zycie

Online

Naszą witrynę przegląda teraz 11 gości 

Tablica

Ładowanie