lista kandydatów

okregi

wyniki bur rada

TPM 23 maja 2024Czy warto być radnym?

Czy warto być radnym?. 2024-04-03 11:02.

Zarobki radnych powiatowych i gminnych w 2024 roku

Osoba, która uzyska w wyborach mandat radnego gminy, powiatu czy województwa) nie będzie otrzymywać z tego tytułu stałego wynagrodzenia. Radnym przysługują jednak diety za uczestniczenie w pracach rady gminy. W skali miesiąca wysokość diet nie może przekroczyć łącznie 2,4-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Kwota bazowa na 2024 r. to 1789,42 zł. Oznacza to, że maksymalna miesięczna wysokość diet radnego w 2024 r. nie może być wyższa niż 4 294,61 zł. Stawka ta zarezerwowana jest jednak tylko dla gmin z największą liczbą mieszkańców. Co do zasady bowiem maksymalne stawki diet otrzymywanych przez radnych jest uzależniona od liczby mieszkańców.

  • W przypadku gmin liczących ponad 100 tys. mieszkańców maksymalna dopuszczalna stawka to wspomniana 2,4-krotność kwoty bazowej (4 294,61 zł w 2024 r.).
  • Dla radni gmin liczących od 15 do 100 tys. wysokość diet w skali miesiąca nie może przekroczyć 75 proc. tej kwoty (w 2024 r. będzie to 3220,96 zł).
  • Radni gmin mających poniżej 15 tys. mieszkańców mogą otrzymywać diety, których łączna wysokość nie może przekroczyć 50 proc. maksymalnej stawki. W tym roku oznacza to kwotę 2 147,31 zł.

Ostateczne decyzje ws. wysokość diet podejmuje Rada gminy. Powinna przy tym uwzględniać funkcje pełnione przez radnych. W praktyce oznacza to, że osoby wybrane na stanowiska przewodniczącego rady czy przewodniczących komisji mogą liczyć na wyższe diety.

W naszej gminie diety radnych określa uchwała dnia 29 grudnia 2021 r. Według tej uchwały diety wynoszą:

Diety radnych Rady Miejskiej w Mordach od 1 stycznia 2022 r.
 
funkcja w radzie kwota za posiedzenie
przewodniczący Rady 1000  
wiceprzewodniczący Rady 450  
przewodniczący komisji 400  
Radny 350  
\

W powiecie siedleckim przyjęto inną zasadę. Dieta jest stała i uzależniona jest od tzw. kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1658). Rada w uchwale za podstawę ustalenia diet przyjęła 2,4-krotności kwoty bazowej. Oczywiście przyjęto zróżnicowanie procentowe diet dla różnych funkcji sprawowanych w Radzie. (Uchwała z dnia 15 listopada 2021 r.)

Diety radnych są wolne od wszelkich obciążeń. Kwoty te otrzymuje się na „rękę”.

kwota bazowa mnożnik razem
1789,42 2,4 4294,608
przewodniczący rady 85% 3650,417
wiceprzewodniczący Rady 75% 3220,956
członek Zarządu 80,75% 3467,896
przewodniczący komisji 72,25% 3102,854
wiceprzewodniczący komisji 63,75% 2737,813
radni bez funkcji 59,50% 2555,292

 

Jak z tej tabeli wynika warto było się starać o wybór szczególnie do rady powiatu. Nie dziwi więc, że jest tylu chętnych – w naszym okręgu 6 kandydatów na 1 miejsce. Trzeba jednak pamiętać, że aby być wybranym trzeba raz na 4 lata ponieśc wiele wysiłku nie mówiąc juz o kosztach finansowych materiałów wyborczych. A i to też nie gwarantuje sukcesu.

Najniższa emerytura w 2024 roku wynosi 1 588,44 zł brutto. 

Średnia emerytura w Polsce w marcu 2023 wyniosła

2869,02 zł brutto, czyli 2406,10 zł netto (na rękę).

 

 {jcomments on}

 

 

Poprawiony (środa, 03 kwietnia 2024 12:02)

 

Archiwum wyborów 1990-2005

mordy

Szukaj na stronie

Miasto i Gmina Mordy

miasto

Statut TPM

tpm

Zespół Oświatowy

banerzo

ZS Radzików Wielki

logo radzikow

zycie

Online

Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości 

Tablica

Ładowanie