Get Adobe Flash player


Drugi Orszak w Mordach

Drugi Orszak w Mordach. 2018-01-06 20:36.

orszakPrzy prawie wiosennej pogodzie (rok temu był mróz ok. 17 stopni) po raz drugi odbył się w Mordach Orszak Trzech Króli, zorganizowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Mordy, grupę nieformalną „Mamy prawo do kultury”, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury oraz Parafię pw. Św. Michała Archanioła w Mordach.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w kościele parafialnym poczym przed kościołem rozegrana została scena Objawienia. Następnie orszak przeszedł ulicami: Olchową, Słowackiego, 3 Maja gdzie zostały odegrane sceny biblijne, scena w Raju, scena u Heroda, scena w gospodzie. Na Placu Zwycięstwa zaprezentowano sceny: walkę Dobra ze Złem oraz pokłon Trzech Króli.

Burmistrz Jan Ługowski złożył wszystkim mieszkańcom miasta i gminy serdeczne życzenia noworoczne oraz gorąco podziękował wszystkim organizatorom tegorocznego Orszaku.

Na zakończenie licznie zebrani mieszkańcy przy dźwiękach popularnych kolęd podzielili się opłatkiem.

 

Samochód dla policji

Samochód dla policji. -0001-11-30 00:00.

DSC00946Od miłej uroczystości rozpoczął się 3 stycznia 2018 roku konwent wójtów powiatu siedleckiego obradujący w tym dniu w Mordach. Burmistrz Jan Ługowski w imieniu samorządowców z Mordów, Korczewa, Przesmyk i Paprotni przekazał Komisariatowi Policji w Mordach nowy samochód – Opel Mokka z napędem 4x4. Samochód kosztował 80 tys. zł. Połowę tej kwoty dołożyły w/w samorządy.

W uroczystości przekazania oznakowanego radiowozu uczestniczyli również: komendant miejski policji w Siedlcach podinspektor Andrzej Dziewulski, przewodnicząca Rady Miejskiej w Mordach p. Ewa Jarocka, komendant Komisariatu Policji w Mordach, Karol Stefaniuk, policjanci z miejscowego komisariatu oraz wójtowie 13 gmin powiatu siedleckiego.

Poświęcenia samochodu dokonał proboszcz parafii w Mordach ks. Karol Klewek. On też na zakończenie uroczystości obdarował policjantów koszem słodyczy a zgromadzonych wizerunkami św. Krzysztofa – patrona kierowców.

Burmistrz Mordów Jan Ługowski przekazując symbolicznie kluczyki do nowego radiowozu szefowi Posterunku podkreślił, że gmina stawia na bezpieczeństwo swoich mieszkańców i dlatego radni zdecydowali się na wsparcie policjantów.

Komendant Policji serdecznie podziękował samorządowcom za pomoc finansową przy zakupie pojazdu podkreślając dobrą współpracę Policji z władzami samorządowymi i zapewnił, że dzięki temu policjanci jeszcze sprawniej i szybciej dotrą do miejsc, gdzie ich interwencja będzie potrzebna.

 

XXXIX sesja Rady Miejskiej

XXXIX sesja Rady Miejskiej. 2017-12-11 20:53.

IMG 20171130 14393130 listopada 2017 roku odbyła się 39 sesja Rady Miejskiej w Mordach. Oprócz 14 radnych, burmistrza, sekretarza i skarbnik gminy, uczestniczył w niej gość specjalny – starosta siedlecki Dariusz Stopa – przedstawiciele Rady Seniorów z jej przewodniczącą p. Krystyną Pajką, sołtys Starej Wsi p. Henryk Czarnocki oraz kilku zwykłych mieszkańców gminy.

Porządek obrad przewidujący podjecie szeregu uchwal w tym tak ważnych dla mieszkańców uchwał okołobudżetowych został przyjęty jednogłośnie

Sprawozdanie Burmistrza z prac między sesjami

Burmistrz w sprawozdaniu poinformował radnych o spotkaniach jakie odbył w okresie międzysesyjnym oraz uroczystościach odbywających się w gminie z okazji Święta Niepodległości.

14 listopada burmistrz podpisał akt notarialny na zakup działki w Leśniczówce pod budowę oczyszczalni ścieków.

15 listopada odbyła się akademia z okazji Dnia Seniora w MGOK-u.

21 listopada podpisano umowę z WFOŚ na budowę sieci kanalizacyjne w Wyczółkach.

W ostatnim tygodniu listopada odbyła się mila uroczystość w Czepielinie: mieszkanka tej miejscowości p. Łukasiuk obchodziła 100-rocznice urodzin. Z tej okazji burmistrz w towarzystwie kierownik USC p. Magdaleny Zdanowskiej złożył jubilatce serdeczne życzenia urodzinowe.

Otwarty został kolejny przetarg na remont ulic i chodników: Sienkiewicza i Wyszyńskiego. Jest problem z wykonawcami a w zasadzie z cenami. Te są coraz wyższe. Stąd gmina będzie szukać innych rozwiązań bo środki zagwarantowane w budżecie nie są wystarczające.

Został rozstrzygnięty przetarg na projekt budowy kanalizacji w Leśniczówce. Rozstrzygnięto również przetarg na odbiór odpadów komunalnych. Wygrała ta sama firma: PUKSERWIS Siedlce.

Dokonano odbioru wykonania oświetlenia na terenie miasta i gminy. Zostały tez odebrane remonty dróg: Mordy-Wielgorz, w Ostojach. W trakcie jest inwestycja na ulicy Ogrodowej w Mordach. Zakończono budowę sieci kanalizacyjne w Wyczółkach. Wykonano dach nad częścią budynku MGOK-u w Mordach oraz dach na strażnicy w Wielgorzu.

IMG 20171130 153522Informacje dotyczące bieżącej działalności Komisji Rady Miejskiej.

Przewodnicząca Komisji Oświaty Grażyna Drabarek – komisja opiniowała projekty uchwał. Wszystkie projekty zaopiniowała obiektywnie. W sprawach różnych komisja zajmowała się wystrojem świątecznym miasta. Komisja zaprosiła również koordynatorkę organizacji święta Trzech Króli p. Luizę Domańską i na komisji zajmowano się przygotowaniami do tego święta. Pani Drabarek dodała, że w organizację tego święta zaangażowało się wiele osób mieszkańców gminy i grup lokalnych. Uczestniczy w tym również gmina i MGOK. Radna zaprosiła wszystkich radnych na tę uroczystość. Święto będzie dużo większe niż w roku ubiegłym.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Katarzyna Kotowska – komisja opiniowała projekty uchwał. W posiedzeniu Bral udział również dyrektora MGOK w Mordach który przedstawił wniosek o dofinansowanie działalności. Komisja nie zajęła stanowiska w tej sprawie.

Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu Mirosław Romanowski – posiedzenie wspólne z komisja rewizyjną. Zajmowała się projektami uchwał. Zaopiniowała je pozytywnie. Dalej tak jak wyżej.

Część ze Starostą Siedleckim

Poza porządkiem obrad przewodnicząca udzieliła głosu staroście siedleckiemu Dariuszowi Stopie. Starosta podziękował burmistrzowi i radnym za wspieranie powiatu w remontach dróg powiatowych. Następnie dość obszernie omówił inwestycje drogowe powiatu siedleckiego na drogach miasta i gminy. Starosta zapowiedział również spotkanie z mieszkańcami ulicy Glinianej, na której wreszcie po wielu latach rozpoczęła się przebudowa.

Starosta przywiózł ze sobą również gazetę powiatową, którą rozdał radnym. A w gazecie m.in. . o orkiestrze strażackiej OSP Mordy.

Radna Drabarek pytała starostę o obietnice p. wicemarszałek Janiny Orzełowskiej dotyczące przebudowy biegnącej przez Mordy drogi wojewódzkiej. Były to obietnice bez pokrycia, gdyż remont tej drogi w granicach gminy Mordy nie jest w br. kontynuowany. Starosta zapewnił, że nie jest to wina władz samorządowych województwa ale instytucji unijnych, które przewlekle rozpatrują wniosek. Również należy wziąć pod uwagę fakt, że o remoncie tej drogi decydują nie tylko władze polskie ale i Ukraińcy i Białorusini. Droga ma statut inwestycji priorytetowej i być może do końca tego roku zapadną decyzje dotyczące dalszego remontu (nie przebudowy) od mostu na rzece Liwiec do Mordów. Z powodu zapisów o remoncie prawdopodobnie nie będzie w Mordach ronda. Potwierdził to również burmistrz, który rozmawiał o rondzie wielokrotnie i z p. Orzełowską i z dyrektorem zarządu Dróg Wojewódzkich. Rondo – jak mówił burmistrz – bardzo by poprawiło bezpieczeństwo nie tylko mieszkańców miasteczka ale i wszystkich uczestników ruchu drogowego. Ważne jest również odwodnienie, ale w przypadku remontu nie będzie ono wykonane.

 

99 rocznica odzyskania niepodległości

99 rocznica odzyskania niepodległości. 2017-11-11 20:17.

Święto Odzyskania Niepodległości uczczono w naszej gminie Mszą świętą w intencji Ojczyzny oraz widowiskiem patriotycznym w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury. W obu uroczystościach uczestniczyły władze gminy: burmistrz Jan Ługowski, Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Jarocka, sekretarz Urzędu Mirosław Łukowski, radni z terenu miasta i gminy oraz mieszkańcy.

Po odegraniu hymnu państwowego krótkie przemówienie nawiązujące do 99 rocznicy odzyskania niepodległości wygłosił Burmistrz oraz Przewodnicząca Rady.

W widowisku patriotycznym opartym na tekstach poetki ludowej Ireny Ostaszyk wzięły udział zespoły działające przy MGOK.

Na zakończenie obchodów Święta delegacja władz gminy złożyła kwiaty na kopcu Józefa Piłsudskiego w pobliskiej Majówce.

   Film (fragmenty)

 

Na Glinianej coś drgnęło. Postawiono ToiToi

Na Glinianej coś drgnęło. Postawiono ToiToi. 2017-11-03 22:52.

Jest nadzieja, że może za kilka miesięcy skończy się koszmar mieszkańców drogi powiatowej -ulicy Glinianej w Mordach. Powiat siedlecki wybrał i podpisał umowę na przebudowę tej ulicy. Warto dodać, że firma z Przesmyk – bo to ona będzie wykonywać tę inwestycję - prowadzi również od końca sierpnia przebudowę ulicy Ogrodowej w Mordach.

gliniana

Pierwszy przetarg na przebudowę ulicy Glinianej Starostwo ogłosiło w dniu 12 maja 2017 roku. Na przetarg wpłynęły dwie oferty. Z powodu, że „Na realizację przedmiotowego zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę 1.135.993,03 zł netto,1.397.271,42 zł brutto” a oferty były wyższe (2.152.146,32 zł i 1.833.051,72 zł) przetarg został unieważniony. W kwocie tej mieściło się 400 000 zł, które nasza gmina przeznaczyła na współfinansowanie tej inwestycji.

Starostwo ogłosiło II przetarg z identyczną kwotą.

W dniu 14.07.2017 roku po otwarciu ofert okazało się, że wpłynęła tylko jedna oferta firmy Jana Skolimowskiego z Przesmyk na kwotę 1.608.982,98 zł z terminem wykonania 16.10.2017 roku.

W dniu 18 lipca przetarg został unieważniony z powodu „W przedmiotowym postępowaniu przetargowym cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zadania tj. 1.397.272,00 zł brutto”.

Trzeci przetarg Starosta ogłosił w dniu 18 sierpnia 2017 roku. Tym razem na inwestycję powiat przeznaczył nieznacznie mniejszą kwotę od kwot w pierwszych dwóch przetargach - 1.397.236,68 zł brutto.

Oferty – otwarte w dniu 1 września 2017 roku - w tym postępowaniu złożyło 5 firm. Ceny od 2.248 218,18 zł do 1.608.982,98 zł. Najkorzystniejszą ofertę – identyczną jak w II przetargu złożył ponownie Jan Skolimowski z Przesmyk. Zmienił się jednak termin wykonania, który określono na 8 czerwca 2018 roku.

Dopiero po miesiącu od otwarcia ofert wybrano tę najkorzystniejszą ofertę. Umowę z wykonawcą podpisano natomiast 20 października 2017 r. Dzień wcześniej, 19 września 2017 roku, Rada Miejska w Mordach podjęła uchwałę o zwiększeniu udzielonej pomocy powiatowi siedleckiemu na tę inwestycję do kwoty 450 tys. zł w 2 ratach: 150 tys. w roku bieżącym i 300 tys. w roku 2018.

Ze specyfikacji robót wynika, ze nawierzchnia ma być z kostki brukowej o grubości 8 cm. Z takiej samej kostki wykonane będą chodniki. Jako odwodnienie ma być ściek uliczny z kostki brukowej.

 

Wybory archiwalne

mordy

Szukaj na stronie

Miasto i Gmina w fotografii

 

Statut TPM

tpm

strona spmordy

Zespół Oświatowy

banerzo

ZS Radzików Wielki

logo radzikow

e-mapa

zycie

Telewizja Interaktywna

cyfrowa_logo

sm

Licznik wejść od 8.XI.2011

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj563
mod_vvisit_counterWczoraj427
mod_vvisit_counterW tym tygodniu2100
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzień3450
mod_vvisit_counterTen miesiąc9251
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc6118
mod_vvisit_counterRazem837844

Online

Naszą witrynę przegląda teraz 28 gości