Get Adobe Flash player
Pogoda Mordy z serwisu


24 sesja Rady Miejskiej

24 sesja Rady Miejskiej. 2016-09-25 11:35.

W dniu 16 września 2016 roku odbyła się 24 nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Mordach. Podczas sesji dokonano zmian budżecie gminy oraz podjęto uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siedleckiemu w realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki - Tarcze - Radzików Wielki - Szydłówka –Olszanka.

Zmiany w budżecie gminy na 2016 rok dotyczyły głownie zwiększenia dochodów budżetowych z powodu zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne w wysokości 176.310,00 zł. Szkoły z terenu gminy przystąpiły do programu „Bezpieczna+”, którego celem jest zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach. Z tego programu wszystkie placówki oświatowe otrzymają 30 000 zł + wkład własny w wysokości 20% tej kwoty. (jest szansa na pozyskanie dodatkowych środków na ten cel).

Radni podjęli również decyzję o udzieleniu Powiatowi Siedleckiemu pomocy finansowej w formie dotacji na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3 666W Stok Lacki - Tarcze - Radzików Wielki - Szydłówka -Olszanka" w wysokości 700.000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych).

W budżecie powiatu siedleckiego zapisano na ten cel 11 688 000 zł. W bieżącym roku powiat zamierzał na te przebudowę wydać 3 896 000 zł. W roku 2017 ma to być 4 000 000 zł a w 2018 roku 3 735 000 zł. Inwestycja ma być finansowana z dotacji i środków z budżetu państwa oraz środków pochodzących z jednostek samorządu terytorialnego w tym gminy Mordy.

Przebudowa ulicy Glinianej w Mordach ma nastąpić w 2017 roku. Na ten cel zapisano w uchwale budżetowej powiatu 1 500 000 zł.

 

23 sesja Rady Miejskiej

23 sesja Rady Miejskiej. 2016-09-26 20:48.

30 sierpnia 2016 roku odbyła się XXIII sesja Rady Miejskiej.

ZWIASTUN

Wnioski do porządku obrad zgłoszone przez radnego Andrzeja Zacharczuka o zdjęciu z porządku uchwał w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Mordy w Wyczółkach oraz wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego stanowiącego własność Miasta i Gminy Mordy (obecnie mieści się tutaj apteka) zostały przez radnych odrzucone. Ostatecznie porządek obrad został przyjęty 8 głosami przy 4 przeciwnych i 2 wstrzymujących.

W sprawie przyjęcia protokołów z XXI i XXII sesji wypowiedział się ponownie radny Zacharczuk oraz radna Barbara Hawryluk. Protokół z XXI sesji został przyjęty 12 głosami przy 2 wstrzymujących a z XXII jednogłośnie (14 ).

Sprawozdanie z prac miedzy sesjami złożył burmistrz. Burmistrz poinformował radnych o pracach w szkołach gminnych. W szkole podstawowej w Mordach wykonano remont sali gimnastycznej(wymiana parkietu, nowe drabinki, malowanie) oraz wentylacji w kuchni szkolnej. Wykonano również malowanie pomieszczenia kuchni.

Fot. Kuchnia

W gimnazjum wykonano ocieplenie ścian( 125 tys.), wymieniono centralne ogrzewanie (80 tys. zł) Wyremontowano 3 sale lekcyjne. W budżecie gminy na 2015 rok przeznaczono docieplenie 250 000 zł. Inwestycja ta została jednak wtedy wstrzymana i w tym roku można było za te same pieniądze wykonać oprócz ocieplenia ścian remont c.o. , malowanie sal oraz zostały jeszcze pieniądze na ułożenie kostki na placu szkolnym.

W szkole w Radzikowie wykonano remont sali gimnastycznej (cyklinowanie i malowanie). W Radzikowie było duże zaangażowanie rodziców w remont ( wyremontowali dodatkowo jedną salę lekcyjną).

Rozstrzygnięto przetargi na dowożenie dzieci. Zadanie to będzie realizował PKS Łosice i Siedlce. Rozstrzygnięto przetargi na wykonanie remontów dróg gminnych. W Wólce Soseńskiej wykonano 1,5 km asfaltu (200 tys. zł). W Wolce Leśnej 0,5 km asfaltu (63 tys. zł).

Zaplanowano wykonanie drogi dojazdową (450 m) do cmentarza w Wielgorzu.

W Radzikowie Wielkim odbyło się spotkanie ze starostą w sprawie wspólnej inwestycji przebudowy drogi powiatowej od cmentarza w Radzikowie (odcinek 3 km).

15 sierpnia burmistrz uczestniczył w uroczystościach przy mogile żołnierza w Ostojach.

26 sierpnia burmistrz uczestniczył w spotkaniu z wojewodą mazowieckim w sprawie inwestycji drogowych.

Znaczną część swojego wystąpienia burmistrz poświęcił sytuacji wokół planowania budżetu na 2017 rok. Zachęcał do dyskusji a nie negowaniu wszystkich działań.

Interpelacji i zapytań nie było.

 

Festyn "Słoneczne Lato w Mordach" za nami!

Festyn "Słoneczne Lato w Mordach" za nami!. 2016-08-02 12:57.

Za nami 17-sty Festyn „Słoneczne Lato w Mordach”. Atrakcji zarówno kulturalnych jak i rozrywkowych nie brakowało.

Tegoroczny festyn od początku zapowiadał się jako impreza zorganizowana z wielkim rozmachem. Z plakatów mogliśmy się dowiedzieć, że oprócz stałych elementów każdego kolejnego festynu – występów uczniów oraz działających na terenie gminy kół śpiewaczych i zespołów ludowych – wystąpią takie gwiazdy jak Andrzej Cierniewski oraz zespół Trzy Gitary.

Dopisała również kapryśna tego lata pogoda. W momencie rozpoczęcia imprezy nad Mordami zaświeciło słońce tak silne, iż uczestnicy kryli się w każdym miejscu dającym nieco cienia. Na chwilę tylko – podczas występu gwiazdy wieczoru Andrzeja Cierniewskiego – upalną atmosferę schłodziły strugi dość ulewnego deszczu. Nie przeszkodziło to licznie zgromadzonym fanom tego muzyka we wspólnej zabawie.

Festyn zakończył piękny pokaz ognia oraz trwająca do północy zabawa pod gwiazdami.

PS.Zdjęcia przechwycone z kamery. 

Film cz. 1

Film cz.2

 

Expresowa 22 sesja Rady Miejskiej

Expresowa 22 sesja Rady Miejskiej. 2016-07-22 21:34.

P 20160721 14034521 lipca odbyła się XXII sesja Rady Miejskiej. Uczestniczyli w niej wszyscy radni. Sesja ze względu na zakres tematyczny była bardzo krótka ( ok. 44 minut). Radni dokonali zmian w budżecie gminy a tym samym i w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zmiany w budżecie gminy na rok 2016 oprócz uzasadnienia czytanego przez przewodniczącą Rady omówiła skarbnik gminy p. Lidia Lipińska.

W dyskusji radny Andrzej Zacharczuk pytał o wydatki dla prawnika. Burmistrz wyjaśnił, że były sugestie dyrektorek szkół o zapewnienie pomocy prawnej w dziedzinie prawa oświatowego. Odpowiadając na te sugestie zatrudniono prawnika za symboliczną kwotę 500 zł miesięcznie.

Przewodnicząca rady p. Ewa Jarocka pytała o wydatki płacowe w świetlicy świetlicy w Krzymoszach. Wyjaśnienia w tej sprawie złożył również burmistrz. Zatrudniona została osoba na zlecenie, która będzie miała pełny nadzór nad świetlicą. Otrzymywał ona będzie 400 zł miesięcznie.

Uchwała została przyjęta większością głosów ( 21 –za, 1 – przeciw , 2-wstrzymujace).

Druga uchwała (Wieloletnia Prognoza Finansowa) przyjęta została 12 głosami, przy 1 przeciw i 2 wstrzymujacych.

Rozpatrzono również skargę Prokuratora Okręgowego w Siedlcach na uchwałę Rady z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Rada postanowiła nie uwzględnić skargi.

Skarga dotyczyła zawartych w załącznikach do uchwały sformułowań o odpowiedzialności karnej podatnika za złożenie nieprawdziwych informacji. Prokurator wniósł o unieważnienie uchwał w tym fragmencie. Żaden z przepisów prawa nie wskazuje możliwości odbierania oświadczeń podatników pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Rada Miejska odrzuca skargę powołując się na prawo oraz na istniejące orzecznictwo sądowe w tym zakresie. M.in. wyrok WSA w Poznaniu; wyrok WSA w Krakowie.

11 radnych było za odrzuceniem skargi, 3 wstrzymało się od głosu.

W sprawach różnych burmistrz Jan Ługowski zaprosił do uczestnictwa w Festynie „Słoneczne Lato”.

 

Niebezpieczna wyrwa w jezdni

Niebezpieczna wyrwa w jezdni. 2016-07-28 12:38.

Prawdopodobnie w wyniku ulewy powstała dziura w jezdni na moście przy ulicy Narutowicza. Dziura jest bardzo niebezpieczna dla przejeżdżajacych samochodów. Poinformowaliśmy Zarząd Dróg w Wegrowie.

 

20160715 113228

20160715 113250

 

 

 


 

Aktualizacja  28 lipca

Witam

Informujemy Pana, że w dniu 19.07.2016 dokonano naprawy uszkodzenia nawierzchni w m. Mordy droga wojewódzka nr 698 . Dziękujemy za przekazaną informację.

Z poważaniem

-------------------------------------------

Alina Siedlecka

Specjalista do spraw ewidncji i oceny stanu dróg i mostów

 

Opis: cid:<a href=

 

Wybory archiwalne

mordy

BANER

Miasto i Gmina w fotografii

 

Statut TPM

tpm

strona spmordy

Zespół Oświatowy

banerzo

ZS Radzików Wielki

logo radzikow

e-mapa

zycie

Telewizja Interaktywna

cyfrowa_logo

diamond

slimaki

sm

Licznik wejść od 8.XI.2011

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj233
mod_vvisit_counterWczoraj331
mod_vvisit_counterW tym tygodniu1441
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzień2126
mod_vvisit_counterTen miesiąc7434
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc7579
mod_vvisit_counterRazem482619

Online

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości